Feminism. It’s over!

Belinda Olsson kan leta ihjäl sig efter människor, som vill kalla sig feminister. Idag är det en flumterm, som ger dålig smak i munnen. Istället har jämlikhet blivit det begrepp som definierar och samlar människors strävan efter ett rättvisare samhälle. Det beror på att feminismen, inklusive Fittstimsgänget, utgick från iden om ett könskrig. Om att alla kvinnor skulle betrakta alla män som personliga fiender. De var ju männen som var drivkraften bakom det strukturella förtrycket. Samtidigt gick dessa kvinnor till sängs med männen, blev förälskade och fick barn med dem. Snacka om split vision.

JÄMSTÄLLDHET ÄR SVERIGES VM-GULD
Feminismens dödsorsak är att ingen förstår vad det är för problem den löser. Jämställdhet har istället växt fram som Sveriges paradgren internationellt. Att vara jämställd betyder för den vanliga människan att kunna ge sina barn en bra framtid och sig själv ett gott liv oavsett om man är kvinna eller man, pojke eller flicka. Det innebär att alla hinder för individens lycka som baseras på könstillhörighet undanröjs. Rasismen bygger på samma princip. Det är bara att byta ut ordet könstillhörighet mot etnicitet. Jämställdhet är ett mål som alla kan göra till sitt. Samtidigt är det ett samhällsprojekt, som förenar människor över klassgränser, livsstilsval och ekonomiska förutsättningar.

FEMINISM – SÅ TOG DET SLUT
I kampsångenVi måste höja våra röster från år 1971 uppmanas kvinnor att ta bladet ur munnen och skaffa sig ’rosor och bröd efter var och ens behov’. Det var början till slutet. För om kvinnor på sextiotalet hade få valmöjligheter och därför enkelt kunna spegla sig i varandra, är de idag ett splittrat kollektiv. Två människors livsval behöver inte nödvändigtvis sammanfalla på grund av kön. Det kan lika gärna vara kärleken till Rom, valet att bli läkare, drömmen om livet på landet, ett starkt eller obefintligt miljöengagemang, barn- eller barnlöshet och myriad andra faktorer som förenar två människor. Dessutom kan det lika gärna vara en man och en kvinna som strävar efter samma sak, som två kvinnor.

FEMINIST – ALLA KVINNOR VILL SAMMA SAK
Systerskapet som symbol fungerade för 68-rörelsen, men idag lever vi i ett pluralistiskt samhälle där ingen egentligen har koll på alla livsstilar, subkultur och ideologiska strömningar som finns och förändras. Att då försöka samla halva befolkningen under ett feministiskt parti, eller driva en feministisk samhällsagenda som påstås tillvarata allas intressen är ambitiöst. Jag säger inte att det är fel. Däremot finns det skräckexempel, som gör mer skada än nytta. Andra initiativ är lika effektiva som välgjord science fiction.

FEMINISM OCH SEXUALBROTT
Katarina Wennstam utgår från en färsk rättegång och skriver att, ”Våldtäkt är inte ett kvinnoproblem längre. Det är ett gigantiskt mansproblem”. Mindre än en procent av Sveriges befolkning säger sig ha blivit utsatta för sexualbrott enligt Brottsförebyggande rådet. Samtidigt är nästan hundra procent av offren kvinnor. Unga män dominerar bland gärningsmännen och unga kvinnor är överrepresenterade bland offren enligt BRÅ. Effekten blir att det är lätt att klassificera den här typen av brott, som ett uttryck för könsdiskriminering. Problemet är att nästan ingen svensk man eller kvinna inte har någon personlig erfarenhet av våldtäkt. Att då koppla ihop feminism med sexualbrott gör att den hamnar i samma associationsbanor som mord, incest och misshandel. Det säljer lösnummer för kvällspressen och ger tittarsiffror för mediefönstren, men är det ett effektivt sätt att rekrytera människor till feminismen?

FEMINISTER OCH HATET MOT HÅKAN HELLSTRÖM
I programmet Fittstim-min kamp pågår en jakt på Ulf Lundell. ”Han är nyckeln till den svenska manlighetens hjärta” säger Belinda Olsson.  Men idag är det Håkan Hellström som är vår nationalskald och urtypen för den svenske mannen. När Belinda frågar spinndoktorn Per Schlingmann hur hon skall prata om mannen för att få alla människor att kalla sig feminister, avslöjar hon det andra huvudproblemet. ”Hur skall jag prata om fienden? Hur skall jag prata om mannen?” frågar hon. Per kan sin slipsten och betonar vikten av en berättelse om verkligheten som människor känner igen. Hur många kvinnor i Sverige upplever att den andre delen av befolkningen inklusive deras nära och kära av manligt kön är en fiende? Eller för all del, hur mycket hatar du Håkan Hellström? Jag tror det här glappet mellan feminismens retorik och människors praktik började växa på 70-talet. Idag är det astronomiskt.

FEMINISTEN – JAG KAN INTE LEVA SOM JAG LÄR
Nina Björk har i alla år varit ekonomiskt beroende av sin man och tagit huvudansvaret för barnen. Hon konstaterar själv i DN att hon inte kan leva som hon lär. Att det är det strukturella förtrycket mot kvinnan hon analyserar och driver opinion emot. En omöjlig hållning i dagens samhälle med dess krav på transparens och äkthet. 

JÄMSTÄLLDHET – DEN NYA SUPERSTJÄRNAN
Var allt med feminismen dåligt? Nej, naturligtvis inte. Dess genidrag var att göra statistik till sitt främsta vapen. Det går att mäta exakt hur fördelningen av kronor, vd-poster, vabbdagar och annat ser ut mellan kvinnor och män. Mycket riktigt är det kvinnor som tagit plats i maktens korridorer, som kan göra störst skillnad. För en tid sedan bevistade jag Women in Films evenemang under Stockholms Filmfestival. Där satt Dramatens chef, Marie-Louise Ekman, SVT:s Eva Hamilton och Svenska Filminstitutets Anna Serner och redovisade sitt systematiska, obönhörliga arbete för att öka andel kvinliga regissörer, manusförfattare, huvudrollsinnehavare med flera. Vet du hur de gör? De räknar. Jämför årets siffror med förra årets, och så vidare. Det är framtiden för feminismen.


BONDFEMINISTERNA
I näringslivet drivs projektet Battle of the numbers. Det går ut på exakt samma sak – att öka antalet kvinnor på maktpositioner. När jag har läst och lyssnat på företrädarna för dessa initiativ ser jag hur tydligt arbetet förankras som ett gemensamt projekt för män och kvinnor. Det är otvetydigt kvinnor som har mest att vinna i dagsläget, därför bär de ledartröjan. Men vi talar om några av samhällets vassaste hjärnor och mest viljestarka individer. Det finns inget som kan hindra de här James Bondfeministerna. I grunden har de stöd av alla som tycker att varenda människa har rätt till ett gott liv. Om det inte är det nya folkhemmet, så tror jag inte att det finns ett. 

Jackie Kothbauer
Personlig varumärkesexpert, föreläsare, författare

Foto 1: Håkan Hellström
Foto 3: Nina Björk/ Anders Hansson för DN
Foto 4: Arbetsmiljöverket 

 

Enhanced by Zemanta