Hvem trenger du i teamet?

Du skal bygge en ny digital tjeneste og det er på tide å sette sammen teamet som skal designe produktet. De som skal ta prosjektet fra idéstadiet og frem til et produkt brukerene elsker. Hvem trenger du til designteamet ditt… eller mer presist, hva slags kompetanse trenger du?

John Zeratsky, en av partnerene i Google Ventures delte nettopp en liten skisse på rammeverk for hvilke skills han mener bør være på plass.

CAjU3m8WcAApw-N

Ofte har jeg sett tre av disse bli prioritert – det visuelle, interaksjonsdesign og utvikling av grensesnitt. Det representerer de mest konkrete oppgavene som skal løses. Den øvrige kompetansen tenker nok mange at de kan dekke inn in-house, eller at løser seg underveis.

De glemte skillsa
Det jeg likte med Zeratskys diagram er at han trekker frem tre områder som ofte undervurderes og nedprioriteres:

 • Design Research
  Her snakker vi ikke synsing i fokusgrupper, men intervjuer og observasjon av ekte og relevante brukere i faktisk konktekst. Det legger noen kroner til budsjettet, men er langt billigere enn å utvikle en tjeneste som løser feil problemer for feil brukere på feil måte.
 • Copy
  Dette gjelder tekst og tone of voice utover marketing og beskrivelse av tjenesten. Altså, UI- og microcopy som f.eks. det som står på knapper, feilmeldinger og mailen du får når du registrerer deg.
 • Product management
  Ikke alle er rigget som en produktorganisasjon. Noen mediehus har f.eks. en redaksjonell og utgavebasert logikk i bunn for sin organisasjon. Da mangler ofte strukturen for å ta frem, videreutvikle og forvalte et nytt digitalt produkt.

Én unicorn eller seks spesialister?

Du finner neppe én person som fikser hele stacken godt nok – den såkalte enhjøringen. Langt mindre trenger du seks personer som mapper en til en med oppgavene som skal løses. Dette er skillset som må være representert i teamet, ikke roller eller spesialister. En person kan gjerne dekke 2-3 av områdene og to i teamet overlappe kompetanse, men med ulikt tyngdepunkt. Se forøvrig Jared Spools klassiske post om UX Teams som nyanserer ytterligere.

Et designteam løser ikke produktet alene og designprosessen blir ikke bra i et vakuum. På den ene siden skal teamet integrere med strategi og forretningsutvikling. På den andre siden skal det jobbe mot underliggende teknologi. Disse representerer ulik logikk og måter å jobbe på. Handovers mellom dem fungerer dårlig. Ett stort team er heller ikke løsningen. Min erfaring er at de jobber best sammen om de sitter i samme rom eller har hyppige møtepunkter.

Zeratskys tegning tar utgangspunkt i en start-ups behov, men det er overførbart til team for det meste av digital produktutvikling. Selv om du skal jobbe med et byrå som har stallen full av titler som ‘senior tech creatives’ og ‘disruptive digital strategists’, er det til syvende og sist det avgjørende at du har et team som tilsammen kan kan svare på disse seks spørsmålene:

 • Løser tjensten riktig problem? (Research)
 • Hvordan virker tjenesten? (Interaksjonsdesign)
 • Hvordan kommuniserer tjenesten? (Copy)
 • Hvordan skal produktet se ut? (Visual Design)
 • Hvordan lager vi grensesnittet? (UI utvikling)
 • Hva skal vi bygge i hvilken rekkefølge? (Product Management)

(Disclaimer: Det finnes 1000 andre skills som kan være nyttig i et team og hva som er viktigst avhenger selvfølgelig av hva produktet er. Men som minste felles multiplum er rammeverket ovenfor en nyttig checklist.)

4 Replies to “Hvem trenger du i teamet?”

 1. Pingback: Skvulp uke 13
 2. Pingback: Blue Coaster33

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *