Är effektfrågan viktigare för kvinnliga marknadschefer?

Sveriges Annonsörers byråvalsrådgivare Max Apéria och jag har de senaste månaderna genomfört runt 20 workshopar där vi diskuterat frågan om hur man som annonsör följer upp effekterna av sina marknadsföringsinsatser. Varje sådan workshop har gjorts med marknadsavdelningen på företag som är medlemmar i Sveriges Annonsörer. En sak som har slagit oss i efterhand är att en övervägande majoritet av dessa möten har initierats av kvinnliga marknadschefer.

Är man det minsta analytiskt intresserad är det naturligtvis intressant att fundera över varför så stor andel av mötena har initierats av just kvinnliga chefer. Några möjliga orsaker skulle kunna vara:

1) Majoriteten av marknadschefer är kvinnor, så det är bara naturligt att det är mest kvinnor som har kontaktat oss.

2) Kvinnliga marknadschefer jobbar i högre grad i företag som är verksamma i branscher där effektfrågan är viktig.

3) Kvinnliga marknadschefer har större problem med effektfrågan än sina manliga kollegor.

4) Kvinnliga marknadschefer är mer nyfikna, ambitiösare och mer intresserade av att utveckla effektfrågan än vad deras manliga kollegor är.

Låt oss titta på dessa punkter en efter en:

1) Nej, visserligen är marknadsavdelningen troligen mer jämställd än de flesta avdelningar när det gäller könsfördelningen bland chefer, men riktigt så långt har vi inte kommit än.

2) Finns det någon bransch, eller något företag, där det inte är viktigt med effekt och resultat?…

3) Det har åtminstone inte visat sig i våra möten, där vi träffat många kloka och intresserade marknadsförare och inte sett några kunskapsskillnader som kan relateras till personens kön.

4) Som Sherlock Holmes säger: ”om alla andra alternativ är avfärdade måste det alternativ som är kvar, hur osannolikt det än kan verka, vara det som är lösningen.”

Är det verkligen så enkelt?