Projektledare – en bred titel

Frukosterade med min ena bror i veckan. Han hade just gått en projektledarkurs som han var otroligt nöjd med. Numera har han full koll på milstolpar och grindar och att projekt måste ledas oavsett stora, små, breda eller smala.

Det fick mig osökt att fundera vad det egentligen innebär att vara projektledare. Eller kanske snarare vad titeln projektledare står för.

En projektledare leder projekt, samordnar, omvärldsbevakar, koordinerar, planerar, styr och håller samtidigt ihop allt från projektet, budgeten, kommunikationen och alla involverade medarbetare och utomstående. Ett imponerande jobb, och en titel som förpliktigar.

Kan därför tycka att titeln projektledare används lite för generöst och inte helt med verkligheten överensstämmande. Krävs nitiska ögon och fantasi för att förstå hela innebörden av en jobbannons som söker en projektledare. Senast idag såg jag ett jobb där en projektledare söktes för att långsiktigt ansvara och vidareutveckla kommunal samverkan mellan olika destinationer i Stockholmsregionen. Samtidigt är min yngste son projektledare för respektive tematidning han säljer annonser till. Och själv använder jag titeln projektledare, om än med ett tillägg i form av ”senior” som en definition på vad jag gör.

En djupare definition av vad projektledarrollen innebär skulle vara på sin plats. För utöver alla ovan nämnda plikter börjar det idag bli generellt vedertaget att projektledare allt oftare har stort ekonomiskt ansvar. Inte bara att hålla i budgeten utan också ansvara för att budgeten dras in.

Alla är vi säljare, för vad är skillnaden mellan rycka lur och söka extern finansiering ?