Kliver in på arenan

Oj! Att komma som ouppvärmd Resume-bloggare och skriva om kommunikation kanske innebär att lägga ribban högt och riskera rivning. Men eftersom det regnar mängder av reklambudskap över den här arenan har jag bestämt mig att för att mina inlägg ska skrivas under paraplybegreppet strategisk kommunikation. Här ska jag försöka reda ut ett och annat och dela med mig av tankar och reflektioner. Som tur är består strategisk kommunikation av de tre stabila och intressanta byggstenar: PR, marknadskommunikation och internkommunikation – vilket jag tror kan göra bloggen rolig och intressant. Inläggen kommer rikta in sig på dessa områden och analysera vad organisationer gör eller kan göra för att kommunicera via dessa och skapa värde.

Kommunikation är ju i sig ett klurigt begrepp som har lika många definitioner som människor du frågar. Det blir inte lättare att reda ut dess betydelse när alla människor dagligen ägnar sig åt att kommunicera, vilket gör att många upplever sig vara experter på området. De senare årens forskning pekar mot att kommunikation snarare handlar om pågående processer och delning av kunskap – och inte, som både många praktiker och tidigare forskning hävdat, att kommunikation skulle vara en funktion eller bara betyda överföring av information. Den senaste personen jag hörde påpeka vikten av att kommunikation bör ses som delning av kunskap var doktoranden och föreläsaren Sigge Birkenfalk i Reklamradio-podden som jag lyssnade på häromdagen. Delning av kunskap är inte bara en beskrivning av kommunikation som jag ansluter mig till, utan också målet och min förhoppning med den här bloggen. Du är varmt välkommen och jag hoppas du följer med på resan!