Starbucks visar vägen

Förra året gick Starbucks CEO och grundare Howard Schults ut och riktade kritik mot amerikanska politiska ledare och valkampanjerna som blev de dyraste någonsin. Att så mycket pengar lades på valet samtidigt som valdeltagandet sjunker och arbetslösheten stiger tyckte Schults var mycket oroväckande. Han ansåg att de politiska ledarna sätter ideologi före lösningar på problem. Kritiken riktades partioberoende mot både demokrater och republikaner, även om Schults själv är uttalad demokrat. Hans budskap till andra höga chefer var att kliva fram och ta samhällsansvar och motverka kampanj-donationer. Han menar att en politisk ledare inte ska köpa sig in i vita huset utan bli framröstad av folket – för landets bästa.

Starbucks drev frågan genom kampanjen ”We are indivisible” som lanserades i slutet av juni 2012. I kampanjen ingick att Schults som representant för Starbucks publicerade ett öppet brev som helsida annons i bl.a. NY Times och Washington Post. Budskapet med kampanjen var att (1) tillsammans uppmana regeringschefer att sätta partianda åt sidan och tala sanningsenligt om de utmaningar landet står inför. (2) Att medborgarna skulle engagera sig i debatten och (3) uppmana amerikanska företag att satsa sina pengar på att skapa fler jobb istället för att försöka påverka politiken.

Starbucks pistolSchults hävdade i en intervju att Starbucks skulle fortsätta använda sin plattform för att försöka påverka viktiga samhällsfrågor även i framtiden. Detta skedde nu i dagarna när Starbucks vädjade till sina gäster att lämna vapnen hemma vid cafebesök, även i stater där det är tillåtet att bära vapen.

Starbucks finns idag i 58 länder och har en oerhört stark plattform att kunna påverka både politik och samhällsfrågor. Man skulle kunna jämföra Starbucks ställningstagande i USA med att IKEA skulle visa engagemang i vissa svenska samhällsfrågor. Deras agerande är därför intressant ur ett kommunikationsperspektiv – att företag genom sin kommunikation försöker påverka debatter och viktiga samhällsfrågor. Det kan nämligen vara både enklare och effektivare för företag än för politiker att ta ställning, eftersom de inte är beroende av t.ex. valsedlar eller partiprogram.

Bakom agerandet kan det mycket väl ligga en genuin oro för vad som händer i det amerikanska samhället och dess politik. Samtidigt skulle många kalla det för rena PR kampanjer. Vad som står klart är att de signaler som sänds ut stärker Starbucks värderingar och således dess varumärke. Det finns säkert kritik som kan riktas mot Starbucks i övrigt, men jag skulle vilja påstå att de visar hur ett bra CSR arbete ska gå till. Ett agerande som vi troligtvis kommer få se mer av från fler företag i framtiden.