Kriskommunikation, svårare än du tror

Hård kritik har riktats mot krishanteringen och samarbetet mellan Göteborgs kommun och PR-byrån JKL. Inte minst på Publicistklubbens debatt, då fallet gett PR-konsult-kritiker rejält med vatten på sina kvarnar. Nu vill dessutom kommunen avsluta sina affärer med JKL. Från läktarplats är det som vanligt svårt att utvärdera deltagarnas misstag. Vad som däremot kan konstateras är att dåligt skött kriskommunikation kan leda till ytterligare kriser. Svallvågorna tycks också slå mot PR-branschens rykte.

En viktig poäng i fallet med Göteborgs kommun, som också lyftes i veckans avsnitt av podcasten PR-häxan, är att det haft en dålig känsla över. En känsla av att kommunen försökt ”komma undan” med hjälp av PR-konsulter. Oavsett om det var syftet eller ej, så är det den bilden som målats upp. En bild som JKL’s handlingsplan också förstärker. Därför har kritik riktats mot att kommunen betalat pengar för att försöka ”komma undan”. Det hela har lett till att krishanteringen rullat vidare mot ytterligare en kris.

Seriös och bra kriskommunikation handlar inte om att ”komma undan”. Seriös och bra kriskommunikation handlar om att kommunicera så bra som möjligt. När PR-konsulter hjälper en kommun med kriskommunikation ska det handla om att kommunicera så bra som möjligt utifrån dess politiska uppdrag och ansvar. Detta har uppenbarligen inte skett i det här fallet. Varför vet jag inte.

Att ta hjälp av PR-konsulter är däremot fullt rimligt. Kriskommunikation är svårt, speciellt när man är mitt i krisen. Jag instämmer med diskussionen som fördes i PR-häxan, att i de fall man tar hjälp och får bra råd så är det inte så många som har invändningar. Däremot när man tar hjälp och får dåliga råd, blir resultatet därefter.