Marknadsdrivet vs. marknadsdrivande

Det är intressant att se och veta skillnaden mellan marknadsdrivna och marknadsdrivande företag.

Ett företag som är marknadsdrivande lyckas skapa behov som kunderna själva inte har lyckats artikulera. De skapar kunder snarare än tjänar dem och de lanserar innovationer eller modifierar befintliga erbjudanden. Bra exempel på marknadsdrivande företag är IKEA, BodyShop och Apple. De driver på marknaden i sin kategori.

Telia är ett exempel på en marknadsdriven organisation. Detta kampanjerbjudande har man kopierat från sina konkurrenter.

Den andra kategorin är marknadsdrivna företag. De lyssnar in och anpassar sina erbjudanden efter vad som efterfrågas på marknaden. Mataffärer och många gymkedjor tillhör ofta denna kategori. Ett annat bra exempel är Telia, som nu hårdkör sin kampanj för fast pris på SMS och på sina kontantkort. De lanserar ofta identiska erbjudanden som deras konkurrenter lanserat ett halvår tidigare. Telia anpassar sina erbjudanden efter sin omgivning för att inte halka efter.

Det finns framgångsrika företag inom både dessa genrer. Förhållningssätten styr produktutveckling och vad företagen blir associerat med. För att uppfattas som t.ex. innovativt och nytänkande bör företaget alltså vara marknadsdrivande. Marknadsdrivna företag skapar andra associationer, som t.ex. flexibla och lyssnande. Det finns också företag som är en mix av dessa två och står någonstans mittemellan.