Vad är content marketing?

Jag har läst boken ”Content marketing – värdeskapande marknadskommunikation” för att reda ut begreppet. En bok jag kan rekommendera för den som vill ha konkreta och praktiska tips hur du kan arbeta med detta.

Content marketing dök upp i Sverige under slutet av 2012 och har sedan blivit ett riktigt modeord. Många drar slutsatsen att det står för: innehåll + marknadsföring = marknadsföring med innehåll. Men så enkelt är det inte. Det handlar snarare om att göra marknadskommunikationen värdefull för kunder på lång sikt.

Enligt författarna bygger content marketing på tre viktiga principer:

1. Företaget själv står för innehållet. Det måste alltså tydligt framgå vem som är avsändare och vem det presenteras av (även om extern hjälp kan stå för själva produktionen).

2. Innehållet måste upplevas som värdefullt av målgruppen. Det kan antingen vara lärorikt, informativt eller underhållande. Det ska alltså inte vara ”säljande” i första hand till skillnad från mycket annan marknadskommunikation.

3. Innehållet ska generera eller upprätthålla kundrelationer. Att kunderna blir betalande på sikt är en förutsättning och ett resultat av starka kundrelationer.

För att dessa tre punkter ska uppnås måste företaget arbeta långsiktigt, systematiskt och regelbundet.

Det finns mängder av kanaler som används av företag för att rent konkret producera sitt material. Några exempel är podcast, kundtidningar, webb-TV, youtube-kanal, Facebook och bloggar. Ett bra exempel som ofta nämns är ICA’s eller Coop’s medlemstidningar.

Jag beskrev i ett tidigare inlägg att jag tyckte Guinness skapade content med sin dokumentär om Sapeurs. Enligt beskrivningen ovan handlade Guiness dokumentär inte om content marketing eftersom det bara var en enskild film. Det var inget material som publiceras systematiskt och regelbundet. Den dokumentären skulle snarare hamna under kategorin permission marketing. Vilket också är marknadsföring som vi tar del av för att vi ser ett värde i den (t.ex. underhållande). Skillnaden mot content marketing är att permission marketing är en ”punktinsats”.

2 Replies to “Vad är content marketing?”

Comments are closed.