Vanliga ord i reklam

Hittade en gammal lista från år 2000 på de tjugo vanligaste adjektiven och verben i (amerikansk) reklam. Eftersom listan är gammal kan man fundera på om den fortfarande är aktuell. Den känns ändå ganska rimlig om vi tänker oss ”säljig” print.

Skulle vara kul att se en liknande ”mest använda”-lista för svensk reklam.