Kriskommunikation, att förebygga.

Nyligen skrev jag om krishantering och mediekrisens psykologi. Där beskrevs att kriskommunikation till stor del handlar om förebyggande arbete. Det gäller att sätta upp en plan för krishantering. Förbereda organisationen att inte skjuta budbäraren. Det är ”ingen rök utan eld” som gäller även när din egen organisation blir granskad.

Intressant nog går det här som en röd tråd på fler seminarier i ämnet. I ett inlägg från GLOBALscandinavia sammanfattar de ett seminarium om kriskommunikation med Jansäter kommunikation. De punktar upp följande sju steg som viktiga i det förebyggande arbetet:

1. Skapa en medvetenhet om vilka risker som finns
2. Ta reda på vem som är ansvarig och skapa en krisgrupp
3. Ta fram en handlingsplan
4. Använd krisverktyg för att kommunicera aktivt
5. Träna på att hantera kriser
6. Ha kunskap om hur du hanterar krisen online
7. Omvärldsbevaka

En återkommande poäng som jag vill lyfta (igen) är att krishantering måste förebyggas, och är inte något man bara kan börja arbeta med när krisen är framme. Då kan det vara försent. Det gäller att arbeta förebyggande med medvetenheten, handlingsplaner och transparens för att landa mjukt när krisen är framme. Hemligheten är att bra kriskommunikation sker varje dag. Det är kriser som vi varken ser eller hör något om, som inte står i tidningar eller visas på TV.

One Reply to “Kriskommunikation, att förebygga.”

Comments are closed.