Vad är Strategisk kommunikation?

Strategisk kommunikation är ett begrepp som många utbildningar, teoretiker och praktiker slänger sig med, men vad betyder det egentligen?

För att zooma in på betydelsen läste jag nyutgåvan av ”Strategisk kommunikation”, skriven av professorerna Jesper Falheimer och Mats Heide från Institutionen för strategisk kommunikation. I boken resonerar de kring begreppet och ger en översikt av centrala teorier och perspektiv på området.

De beskriver Strategisk kommunikation som ”organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål”. Det är inte målen för en viss kommunikationsinsats som står i centrum, utan de verksamhetsrelaterade och många gånger långsiktiga målen.

Övergripande kan man säga att Strategisk kommunikation är ett paraplybegrepp som står på tre ben:

1. Public relations (PR)
2. Organisationskommunikation
3. Marknadskommunikation

Kortfattat handlar PR om att skapa och vidmakthålla goda relationer med sina olika publiker. Det kan också innebära en form av ”damage control”, att arbeta med olika försvarsstrategier under kriser.

Organisationskommunikation har traditionellt sett stått för den interna kommunikationen, men på senare år har extern och intern kommunikation kommit närmre varandra i organisationer. Idag betraktas t.ex. anställda ofta som ambassadörer för sina företaget och extern kommunikation kan användas för att stärka medarbetarna internt. Gränserna suddas ut och det råder idag ett mer ömsesidigt samspel mellan intern och extern kommunikation (för de som lyckas).

Marknadskommunikation, som är det tredje och sista benet, handlar om kommunikationen mellan organisationer och dess kunder. Syftet brukar vara att öka sin försäljning med hjälp av extern kommunikation.

För dig som vill fördjupa dig i strategisk kommunikation ur ett mer kommunikationsteoretiskt perspektiv, tycker jag du ska kasta ett öga på boken.

One Reply to “Vad är Strategisk kommunikation?”

Comments are closed.