IKEA’s designsamarbeten

IKEA ska lansera fler designsamarbeten och limited edition kollektioner under 2015-2016. Med kända namn som bl.a. Ingegerd Råman, Ilse Crawford och Olle Eksell.

Ur ett varumärkesperspektiv kallas detta för ”reaching up”-strategi. Då IKEA inte i första hand söker efter specifika produktattribut genom samarbetet, utan mer efter personlighet och imagehöjande associationer. Partnervarumärkena Råman, Crawford och Eksell kommer addera exklusivitet till IKEA’s varumärke med sina gästspel.

Förutom en ”image-boost” ger det också tillfällig uppmärksamhet hos konsumenter och media.

Limited edition sortiment brukar dessutom skapa en känsla hos konsumenten att vilja skynda sig och köpa. Det är en försäljningsprincip som går ut på att det som är svårt att få tag på värderar vi högre. Det finns exempelvis forskning som visar att man genom att begränsa tillgången till viss information/produkt blir människor mer positivt inställda till den.

Smart och genomtänkt av IKEA med andra ord.