Nya tider – nya krav på kommunikationen

Att förutsättningarna för marknadsföring och PR ständigt utvecklas tror jag de flesta håller med om. Vi har ett fotbolls-VM som pågår där de digitala kanalernas involvering har blivit en pusselbit att räkna med. Det pratar om vilka fotbollsspelare som har flest följare och de digitala kanalerna är ett sätt för ”icke sponsor”-varumärken att ta sig in på arenan.

När man läser om opinionsbildningens (PR, marknadsföring, propaganda och spin) utveckling, syns ett tydligt mönster. Det handlar allt mindre om att trumma ut budskap till mottagliga öron. Och mer om att försöka skapa förståelse och dialog. Exempel på tidstypiska fenomen är crowd sourcing, delning, content marketing eller realtidsmarknadsföring.

För att bilda opinion idag krävs engagemang, diskussion och konversation. Tre begrepp som alla står i kontrast till den utbredda politiska kommunikationen (propagandan) som anammades under andra världskriget. Och som än idag används i mer icke-demokratiska länder.

Tittar man på PR-branschen så har den gått från ”enkelriktade modeller utan sanningskrav” till mer ”symmetrisk tvåvägskommunikation”. Även om PR-arbetet från företagens sida sker med en agenda har den ändå utvecklats till mer av en dialog. Och stora delar av dagens marknadsföring är ofta inriktad på att försöka fånga upp signaler från konsumenter, istället för att bara tuta ut budskap.

Det är många faktorer som drivit, och driver, den här utvecklingen. Bl.a. har konsumenter generellt blivit mer och mer pålästa och kunniga. Det är lättare att få tag på kunskap och information idag. Reklamtrötthet och mediabrus har inneburit att enkelriktade budskap inte lika lätt ”når fram”. Och sociala medier har stärkt konsumentmakten, som lett till högre krav på företagens marknadsföringsåtgärder, produkter och beteenden.

Det är en positiv utveckling som både ställer krav på företagen och dess kommunikation, samtidigt som det öppnar upp för mer dialog mellan företag och konsumenter. Det är bra!

Utvecklingen gynnar framförallt företag som inte har lik i garderoben, och som ser och förstår kommunikationens möjligheter.

För dig som vill lära dig mer om hur opinionsbildning (PR, marknadsföring, propaganda och spin) hänger ihop med demokratiska principer kan jag rekommendera boken Opinionsbildning av Olof Petersson.

Foto: meltwater.com