Vi lever i en delningskultur

Det här med delning i sociala medier är ett intressant fenomen.

Utbredningen av smartphones har bidragit till den starka delningskultur vi numera lever i. Exempelvis håller skillnaden mellan stillbild och rörlig bild på att suddas ut, när vi idag med ett knapptryck växlar mellan dessa. Det är lika vanligt att dela med sig av en bild som att spara den, och många använder just delning som ett verktyg för att spara sina bilder (däribland jag).

”Delande kulturen” har förut varit förknippad med olaglig fildelning om vi går tillbaks några år (med t.ex. Napster och Piratebay). Men idag är delning grundbulten för giganter som Facebook och Instagram. Utan delning av information skulle de här plattformarna läggas ner. Sammantaget kan man säga att fildelningen är en central del i 00-talets digitala utveckling. Ett resultat av detta är att företag som Spotify och Facebook gjort raketkarriärer.

Delande har blivit en självklar del i vårt digitala beteende. Vi förväntar oss delningsfunktioner på hemsidor, i våra mobilers musikspelare och kamerafunktioner.

Sociala medier är till sin natur strukturerat för att underbygga delning av information. Men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget? Till vilken grad är det den nya tekniken som fått oss att ändra vårt beteende? Eller är funktionerna i sociala medier snarare ett resultat av vad våra mänskliga behov?

Spännande frågor, tycker i alla fall jag.

Delning är en av flera rubriker som författaren Pelle Snickars diskuterar och reflekterar över i boken ”Digitalism”. Läsning rekommenderas till dig som är intresserad av den digitala utvecklingen, och hur den egentligen påverkat och påverkar oss.