4 saker att tänka på när du gör en podcast

Står du i startgroparna för en ny podcast eller är du redan inblandad i någon?

Som ihärdig lyssnare har jag hittat vilka detaljer som höjer lyssnarupplevelsen avsevärt! Här är mina fyra bästa tips:

1. LJUDET
2014 duger det inte längre att spela in genom att slänga fram mobilen på bordet.

Se till att tala direkt in i micken. Om du har möjlighet, använd gärna extern mick. Vill du ta ljudet till ytterligare en nivå kanske en liten mixer, som kopplas in mellan mickarna och datorn, är en bra idé.

Att prata i mickar höjer kvaliteten enormt och är värt att lägga pengar på. Även billigare och enklare modeller gör stor skillnad jämfört med inbyggda mickar.

2. JÄMN VOLYM
Jag vet inte hur många gånger jag fått sänka volymen när ljud- eller musikslingor klipps in. Se till att volymen ligger på en så jämn nivå som möjligt hela programmet igenom.

För att jämna ut ljudet kan du använda gratis klipprogram som t.ex. Audacity. Tänk också på att pip- och musikljud ofta upplevs högre, och får gärna sänkas något under pratet rent volymmässigt.

3. INTROT
Långa och/eller skräniga intron är bara jobbigt för lyssnarna, speciellt när man lyssnar på en podcast vecka efter vecka.

Ett bra intro är kort och i jämn volym med uppföljande prat. Själv föredrar jag intron som ger energi.

4. SAMTALET
Många podcast går ut på samtal eller intervjuer mellan två eller fler personer. En avgörande detalj som skiljer ett bra samtal/intervju med ett dåligt, är om personerna lyssnar på varandra eller inte.

I ett dåligt samtal pratar personerna i munnen på varandra och tänker på vad de själva ska säga härnäst. I en dåligt genomförd intervju är frågeställaren mer koncentrerad på sina nedtecknade frågor än att verkligen lyssna på vad respondenten säger. I dessa fall går intervjuaren miste om möjligheten att plocka upp intressanta trådar i svaren. Var noga med att lyssna när andra pratar helt enkelt, det hörs tydligt när folk inte gör det.

Har du fler tips som du tycker jag glömt?

Glöm inte att tipsa mig om du har några poddar att rekommendera!

2 Replies to “4 saker att tänka på när du gör en podcast”

  1. Tips: Slå på AirPlane mode på mobilen för att slippa störningarna som kan uppstå under inspelningen, och spela in i ett dämpat rum (typ i en bil).

Comments are closed.