Så skapar du engagemang

Jag läste boken ”Engagemang – Batman, Putnam och jag” skriven av Per Grankvist. Kan rekommendera den till dig som vill lära dig mer om hur vårt engagemang egentligen förhåller sig och hur det har sett ut genom historien.

Författaren vill bl.a. slå hål på tesen att folks engagemang idag skulle ha minskat. Han anser snarare att engagemanget är konstant över tid, eller på uppåtgående under senare år. Precis som förr har människor fortfarande en beredskap att ställa upp och engagera sig i frågor som känns viktiga. När man känner att frågor är tillräckligt angelägna och att någon drar igång en aktion så kan starka krafter stråla samman. Skillnaden är att det idag uttrycks på andra sätt än tidigare.

Det gnälls ofta (från äldre) på att yngre personer hellre sitter med näsan framför skärmen än ”visar engagemang” för saker. Men det här kan ha sin förklaring. En poäng som lyfts i boken är att sättet vi kommunicerar ständigt utvecklas, genom bl.a. nya tekniker och kulturella förändringar. Vilket gör att det helt naturligt skiljer sig mellan hur olika generationer kommunicerar. Och sättet vi kommunicerar speglar också hur vårt engagemang uttrycks. Idag kan det ske genom t.ex. klädval, konsumtion eller via sociala medier. Du måste inte nödvändigtvis gå i demonstrationståg för att visa att du är engagerad politiskt, även om det också förekommer.

När blir vi engagerade?

Vad som ökar människors engagemang är när vi känner kontroll och mening i det vi gör. Känslan av att kunna påverka och känslan av att något är viktigt. Det är alltså inte så konstigt att många blir engagerade via sociala medier, då detta verktyg låter folk känna att de kan påverka saker de tycker är viktiga.

Om du vill skapa engagemang gäller det först och främst att skapa rätt förutsättningar. Det räcker inte med att slänga på någon en medlemsavgift. Det görs snarare genom folk får känna en viss kontroll och att deras insats fyller en mening. Det brukar exempelvis vara många som vill engagera sig vid katastrofer och andra händelser som kräver räddningsinsatser. Men då gäller det också att det finns möjlighet för folk att kunna bidra.

Ibland kan små saker göra stor skillnad. T.ex. genom att ställa frågan: ”Vill du engagera dig på något sätt i det här?” skapar du möjlighet för personen att själv påverka sitt val. Ett annat exempel är att ge personer fler alternativ än ett, då skapar du också en större känsla av kontroll. Har du sedan en verksamhet (t.ex. en idrottsförening eller hjälporganisation) som känns meningsfull att engagera sig i, då har du bra förutsättningar för att folk ska bli engagerade! 🙂