Sanningar er marknadsavdelning mörkar

Jag läste boken ”Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar” av Tomas Conradi.

Det är en bok som utmanar mycket av det vanliga tänket kring varumärkesarbeten. En av huvudteserna är exempelvis att marknadsföring bör handla mindre om reklam, annonser och slogans – och mer om att verkligen leverera något riktigt bra till kunderna.

Det är intressant med författare, eller tänkare i allmänhet, som på olika sätt utmanar och ifrågasätter vanliga tankegångar. Det jag tycker gör den här boken läsvärd, även om jag inte håller med om allt som skrivs. I många exempel tycker jag inte det ena alltid behöver utesluta det andra.

En poäng som lyfts är att ”Branding” (i betydelsen reklam och grafisk design) överskattas. Att man inte kan annonsera sig till att bli omtyckt av kunderna. Han pekar på studier som visar på att ”reklam och grafisk profil”-branding står för ungefär en tiondel av upplevelsen av varumärket. Och hur kunden upplever produkter och tjänster handlar till mycket större del om mötet med produkten, än mötet med reklamen. Reklam är något som de flesta människor inte vill ha.

Personligen tycker jag det alltid blir problematiskt så fort man pratar om ”reklam” som fenomen (vilket jag beskrev mer ingående här). Den definition man väljer ger i princip svaret på om folk tycker om den eller inte. Exempelvis så uppskattar många bra och kreativ reklam som ger någon form av mervärde, men samma personer kan avsky dålig reklam som bara är störande. Min generella hållning är därför att reklamen måste höjas i kvalitet, istället för att tas bort.

Författaren beskriver också att man bör lägga krut på det som är centralt för kunderna istället för att försöka leverera något unikt, vilket många företag gör. Han menar att man hellre ska förstärka bilden av vad man gör, istället för att lägga krut på att berätta hur man skiljer sig. Han pekar på ett överdrivet behov av att vilja ha en USP.

I sin helhet presenterar han 10 ”myter” och presenterar alternativ. En läsning som får en att tänka till.

En viktig aspekt som han är inne på med flera av sina 10 myter handlar om att man som företag bör ”göra saker” istället för att ”säga saker”. Det håller jag med om (även om det bästa är att göra både och). Det du gör sänder alltid ut starkare signaler än det du säger. Ditt kroppsspråk är trovärdigare än ditt talspråk.

Apple säger inte att de är innovativa, det ÄR innovativa. IKEA säger inte att de är billiga, de ÄR billiga. o.s.v. Ur det perspektivet är det säkert många företag som har en övertro på att reklambudskap. Effektiv kommunikation handlar snarare om att förstärka vad du redan är, inte berätta något du inte är.