Är Coca-Cola, Pepsi och Dr Pepper trovärdiga?

Trovärdighet är en viktig ingrediens när man jobbar med PR och kommunikation. Och en tumregel är att det du gör (handling) sänder ut en starkare signal än det du säger. ”Walk the talk” som man brukar säga. Och varför berättar jag det här?

Jo, nu har Coca-Cola, Pepsi och Dr Pepper Snapple Group gått ut med en gemensam PR-kampanj där man pratar om att minska konsumenters kalori-förbrukning med 20% under 2015.

Jag ställer mig tveksam till att företag som göder miljontals människor varje dag med socker, försöker måla upp sig själva som ”hälsohjältar”. Går folk på det här?!

Svaret är förstås att målgruppen för kampanjen är de som redan dricker läsk. Den är snarare till för att minska konsumenters kognitiva dissonans än att ragga nya.

Vad tycker du om kampanjen?

[vimeoplay id=”106972728″ size=”large”]

Trenden att medborgare och företag engagerar sig fortsätter

Förra veckan samlades politiker och företagsledare (och även kändisar) under klimatvecka i NY och på FN’s klimatmöte.

Det är ett tecken i tiden att företag och företagsledare närvarar och tar plats. Jag har länge sagt att företag, vare sig man vill eller inte, kommer ha större påverkan på framtidens klimatfrågor än politiker.

Fler och fler företag integrerar CSR-frågor i sin verksamhet och sin kommunikation. Exempelvis Coca-Cola i Arktis och Nestlé i ”Animal Wellfare”. Och nu under klimatveckan gick IKEA ut med ett åtagande kring att arbeta mer med återvunnet material. Nog bör man vara cynisk, men trenden har varit tydlig de senaste åren.

En annan stark trend som fortsätter är medborgarengagemang. Det visade sig när över 400,000 personer deltog i Climate March i NY. Mäktigt!

Det här är bara början. Jag tror att vi de närmaste åren kan vänta oss fler medborgar-insatser och fler företag som tar ställning. Den här situationen förstärker också att vi alla, i rollen som konsumenter, kommer kunna ta ställning rent hållbarhets- och miljöpolitiskt. En spännande utveckling.

[youtubeplay id=”MVyuh-vjZTE#t” size=”large”]

Dansande rödljus

Ibland skulle jag faktiskt önska att man fick vara med om lite Guerilla Marketing på stan, bara för att vakna till. Det här exemplet skulle vara perfekt för att bryta tjatiga rutiner i morgonrusningen. Däremot skulle väl ingen orka dansa vid den tiden, men själva rödljusen skulle nog göra susen!

[youtubeplay id=”SB_0vRnkeOk” size=”large”]

Därför är sociala medier orosmoln för många företag

De två största orosmolnen hos organisationerna har visat sig vara dels förlorad kontroll över vad som skrivs, och dels att mycket tid och arbete behöver läggas ner för att vara aktiv i kanalerna.
Det här med önskad kontroll är intressant. Visst kan man förstå en rädsla för förlorad kontroll om ett företag inte har rent mjöl i påsen, men för övriga är möjligheterna större än riskerna.

Filosofin och kännetecknet för sociala medier är just tillträde och deltagande. De flesta företag är överens om att ”sociala medier”-strategier bör gå i linje med resten av organisationens kommunikation. Problemet är bara att en organisations kommunikationsplaner ofta förenas med en vilja att kontrollera. Alla företag som arbetar kommunikationsstrategiskt har en ambition att sända ut en konstant image i alla sina kanaler. Men en filosofi att vilja kontrollera kan gå i konflikt med filosofin av öppenhet och deltagande.

Det finns en enorm kraft och potential i sociala medier, men där begränsas flödet inte till att kontrollera eller informera människor, där handlar det lika mycket om att kommunicera och skapa dialog.

Idag experimenterar  många organisationer och företag med sociala medier, och många har kommit långt. Men vad som rekommenderas är att hitta en balans mellan deltagande och öppenhet – och företagets budskap och mål. Då har man mycket att vinna!

Bild: money.cnn.com

Chanel fängslar med storytelling

Bra berättande har i alla tider fängslat människor, och storytelling är idag ett väl använt verktyg för att skapa intresse kring personer, produkter och varumärken. I ett skickligt berättande väger paketering och fingertoppskänsla betydligt tyngre än sanningshalt.

Här är ett snyggt exempel från Chanel som fått stor spridning de senaste dagarna.

[youtubeplay id=”F3QAxtE1L20″ size=”large”]

Därför är kundmötet en viktig kommunikationskanal

Mängden kundmöten varierar mellan olika branscher och företag. Och hos rena tjänsteföretag är det mer av en självklarhet att kundmötet är viktigt. Den frisör som inte är på det klara med att kundmötet är avgörande bör nog byta bransch.

Men, poängen är att kundmöten har stor betydelse i fler branscher än för dem som säljer tjänster. Medarbetare och personal som har kontakt med folk utanför företagets väggar blir ambassadörer, och därigenom en viktig kommunikationskanal och kontaktyta.

Det som utmärker denna kommunikationskanal är att mötet mellan människor har en högre informationsrikedom och det skapas en högre upplevelse av social närvaro. T.ex. visar många studier att vi människor har en tendens att läsa av och dra allehanda slutsatser om personer bara genom att exponeras för dem en kort stund. Det är därför viktigt för företag och medarbetare att vara medvetna om att vi påverkar andra människor bara genom hur vi ser ut, vad vi utstrålar och hur vi beter oss.

En hög grad av informationsrikedom i kundmöten har visat att mottagaren upplever medarbetarens budskap som tydligare, att de lättare kan identifiera om avsändaren ljuger och bättre kunna identifiera avsändarens grad av expertis, jämfört med andra kanaler som har en lägre grad av informationsrikedom (t.ex. reklam, hemsidor, produkter).

Om man ser kundmötet som en viktig kommunikationskanal mellan företag och kund blir det tydligare att den har en viktig roll i företags varumärkesbyggande. En otrevlig bartender eller receptionist kan smitta av sig och skapa negativa associationer på företag som de arbetar för.

Kundmötets påverkan betraktas av många forskare som en trestegsraket, som innebär att kunden inledningsvis formar ett omdöme om den människa som representerar företaget. Sedan i steg två, använder kunden detta omdöme som underlag för ett omdöme om det företag som medarbetaren representerar. Och i det sista tredje steget påverkar detta omdöme kundens beteende (genom t.ex. kundnöjdhet, word-of-mouth etc.).

När en kund har en bild av ett företag från tidigare besök kan detta företagsomdöme färga omdömet om medarbetaren. D.v.s. när vi gör vårt hundrade McDonalds besök har vi en ganska klar bild av vad vi kan förvänta oss av medarbetaren och företaget. Även om en medarbetare vid ett tillfälle är otrevlig så kommer det besöket inte påverka vår bild av McDonalds i någon större utsträckning (såvida detta inte sker varannan gång vi är där). Om vi däremot är på en nyöppnad restaurang för första gången, då har serveringspersonalen en stor potential att påverka oss som kunder och den bild vi sedan skapar av företaget. En möjlighet som bör tas vara på!

En liknande utvärderingsfunktion gäller våra omdömen av medarbetares kompetens. Blir vi som konsumenter t.ex. serverade en illasmakande öl av en bartender som vi känner sedan tidigare (och byggt upp ett förtroende för), då kommer vårt dåliga omdöme riktas mer mot produkten/ölen än mot bartendern. Däremot om vi aldrig tidigare blivit serverade av en bartender som ger oss en illasmakande öl, har vi en tendens att rikta vår irritation mot personalen snarare än produkten.

Vill du läsa mer om kundmöten som kommunikationskanal kan jag rekommendera boken Kundmötet av Magnus Söderlund. Den tar upp en mängd intressant forskning om hur kunder påverkas i mötet med medarbetare och vad som skapar kundnöjdhet. Bara senaste veckan har jag stött på personal i en mataffär och på ett cafe som båda borde läsa boken. Klart läsvärd för både företagare och medarbetare som vill skapa kundnöjdhet eller för den som är intresserad av kundmötet ur ett kommunikationsperspektiv.

Bild 1: www.esquire.com
Bild 2: www.visitlondon.com

Supervalåret som blev tröttsamma valåret

Efter förra valet bestämde jag mig för att läsa på mer och hänga med i den politiska debatten, vilket jag också gjort. Mina röster den här gången kändes genomtänkta och bestämda, inga konstigheter. Vad jag däremot blivit förvånad över är den politiska kommunikationen.

Ju närmre valdagen vi kommit, desto enformigare har ledarsidorna blivit och desto tjatigare har debatterna blivit.

Ledarsidorna är så propagerande för tillfället att de skulle klaga även om motståndarsidans partiledare skänkte hela sina löner till välgörenhet. Vad gäller TV-debatterna har de blivit tjatigare och tjatigare. Eller är det samma debatt som spelas upp i alla kanaler? Som tittare har vi snart lärt oss vad alla partiledare upprepar när de får ordet.

Sist men inte minst, valaffischerna.

Många har skämtat om att budskapen verkar dragna ur en hatt och fastklistrade på affischer med random partilogga (med något undantag). Och det är faktiskt sant!

Jag växlade några ord med en DDB-kvinna häromdagen och vi hade båda noterat samma sak. Partierna slänger sig med budskap i stil med ”ja till skolan”, ”bättre äldrevård” eller ”fler jobb”. Man kan fråga sig om det finns någon motståndare överhuvudtaget till dessa budskap?

Det är en sak jag lärt mig under den här valrörelsen. Fyra veckor innan 14:e september går all politisk kommunikation in i ett papegoj-tjat. Det gäller alltså att bestämma sig innan dess, och sen SPRINGA till vallokalen när förtidsröstningen öppnar. Sen kan man lugnt zona ut veckorna fram till den 15:e september – då hoppas jag debatten återgår till det normala. 🙂

Steve Jobs vänder sig i graven

Det är inget snack om att Apple gör bra datorer utan någon närmre konkurrens. Men företagets övergripande förändring efter att Steve Jobs försvann börjar bli allt annat än otydlig. Nu klarar man inte ens av att namnge sina produkter på ett igenkännligt sätt – Watch?

Personligen tycker jag iPhone 6 utseendemässigt rört sig mot Samsung, och det skojas om innehållet.

Här jämförs iPhone 6 med Nexus 4

Tids nog kommer folk som inte var observanta under 00-talet behöva få förklarat för sig att Apple faktiskt varit världens kanske mest innovativa företag. Något de sedan gick ifrån för att fokusera på trygghet.

På samma sätt som jag minns tiden då musik hade ett fysiskt värde i formen av CD-skivor. Kommer jag minnas tiden då Apple gång på gång trampade upp nya stigar som fick världen att häpna. Det är med sorg jag inser att den tiden är förbi.