Därför är sociala medier orosmoln för många företag

De två största orosmolnen hos organisationerna har visat sig vara dels förlorad kontroll över vad som skrivs, och dels att mycket tid och arbete behöver läggas ner för att vara aktiv i kanalerna.
Det här med önskad kontroll är intressant. Visst kan man förstå en rädsla för förlorad kontroll om ett företag inte har rent mjöl i påsen, men för övriga är möjligheterna större än riskerna.

Filosofin och kännetecknet för sociala medier är just tillträde och deltagande. De flesta företag är överens om att ”sociala medier”-strategier bör gå i linje med resten av organisationens kommunikation. Problemet är bara att en organisations kommunikationsplaner ofta förenas med en vilja att kontrollera. Alla företag som arbetar kommunikationsstrategiskt har en ambition att sända ut en konstant image i alla sina kanaler. Men en filosofi att vilja kontrollera kan gå i konflikt med filosofin av öppenhet och deltagande.

Det finns en enorm kraft och potential i sociala medier, men där begränsas flödet inte till att kontrollera eller informera människor, där handlar det lika mycket om att kommunicera och skapa dialog.

Idag experimenterar  många organisationer och företag med sociala medier, och många har kommit långt. Men vad som rekommenderas är att hitta en balans mellan deltagande och öppenhet – och företagets budskap och mål. Då har man mycket att vinna!

Bild: money.cnn.com