Effekter av marknadskommunikation

Förutom de kanske självklaraste effekterna av marknadskommunikation, d.v.s. möjlighet att påverka kundernas kunskap och attityd mot varumärket, finns fler fördelar som bra marknadsföring och reklam bär med sig.

Till att börja med kan bra marknadskommunikation bygga upp ett starkt kommunikationskapital (vilket jag skrivit om tidigare). Begreppet är myntat av Handelshögskolans Sara Rosengren. Ett kommunikationskapital tycker jag kan liknas med våra relationer till andra människor. Om en kollega på jobbet brukar vara rolig, berätta intressanta historier eller inspirera andra i fikarummet – så blir man mer intresserad och vänligare inställd nästa gång denna kollega ska berätta något. Samma sak gäller för reklam. När ett företag visat prov på kvalitativ kommunikation, har folk en positivare inställning nästa gång företaget kommunicerar. Företag som byggt upp ett starkt kommunikationskapital får helt enkelt starka fördelar.

Ett annat sätt som kvalitativ marknadskommunikation bidrar till företagets varumärke är signaleffekter. Teorin härstammar från biologin, där man brukar exemplifiera med påfågeln. En fågel som har ett utseende som inte ger några fysiska fördelar, stora färgglada fjädrar som varken hjälper till att hitta mat eller flyga. De är snarare klumpiga och kostar mycket energi. Men just detta skickar signaler till andra påfåglar att den är stark och potent. Faktumet att fågeln slösar energi på meningslösa fjädrar visar att den är rik på energi och utan problem kan slänga bort en del på sitt utseende. På samma sätt sänder ett företag, som investerar i marknadskommunikation, ut starka signaler till konsumenterna. T.ex. kan en stor annons skicka signalen om att företaget har en bra produkt som de tror mycket på eftersom de är villiga att lägga mycket pengar på annonsen.

Exemplen är tagna från den nysläppta boken ”Marknadsföring och påverkan på konsumenten”. Jag kan rekommendera den för dig som vill läsa mer om marknadsföringens olika effekter. Det är akademikerna på Handelshögskolan som tillsammans står för de olika delarna i boken, och i varje kapitel presenteras ett forskningsområde med slutsatser och rekommendationer. Mycket intressant läsning!