Onödigt stereotyp reklam

Ett aktuell diskussion har varit vilka som får synas i svensk reklam. Inte helt oväntat är det främst unga smala kvinnor, medelålders män och kärnfamiljer som dominerar. I vissa fall har jag full förståelse för innehållet, men många gånger handlar det om omedvetenhet och/eller feghet.

Medvetet eller ej, finns det ytterligare en dimension som handlar om mer implicita signaler i reklamen. Signaler som påverkar oss minst lika mycket som det mest uppenbara.

Här är ett bra exempel från en av Hertz senaste reklamfilmer. Med ett innehåll som jag skulle kalla ”onödigt stereotypt”. Se filmen nedan innan du läser klart mitt inlägg. Hittar du detaljerna?

Jag vill exempelvis ifrågasätta (1) varför han bara ger sin mamma en kram och (2) varför pappan saknar TV:n och mamman gardinerna. Kunde man inte ha mixat upp det? Detaljer som en majoritet av publiken säkerligen inte tänker på, men som sänder ut onödigt stereotypa signaler.

Och det viktigaste av allt, detaljer som inte gör någon ”nytta” för avsändaren. Bakläxa Hertz.