Så skapar du en kreativ arbetsplats

En arbetsplats där kreativiteten frodas är för många något eftersträvansvärt. Därför tänkte jag dela med mig av fyra konkreta tips!

Vill du lära dig ännu mer om ämnet tycker jag du ska lyssna på avsnittet av podcasten Lära Från Lärda som handlade just om kreativitet.

1. Ledarskap
Personer med lednings- och personalansvar har stor påverkan på organisationens kreativitet. För att öka kreativiteten gäller det att personal tillåts komma med idéer, att alla får möjlighet att komma tills tals (inte bara de som skriker högst) och att nya idéer uppmuntras. Dåligt ledarskap, där nya idéer viftas bort, kan kväva kreativiteten i en organisationen. Det gäller alltså att skapa en atmosfär där kreativiteten växer.

2. Alla är olika
Kopplat till ledarskapet, och även för arbetskamrater, gäller det att förstå att alla fungerar olika. Vissa av oss är bra på att komma på idéer i stunden på ett möte, andra blir kreativa genom att sitta själva och fundera, och den tredje kanske får de bästa idéerna på kvällen när den står i duschen. Som chef och ledare gäller det att lära känna sin personal (sina spelare) för att på bästa sätt låta dem blomstra och öka sin kreativa förmåga. Det gynnar både individerna och hela organisationen (hela laget).

3. Inredning
Omgivning och inredning är något som påverkar vår kreativitet. Öppna landskap kan ibland bli en fälla, om det är för mycket ljud och störningsmoment. Det finns däremot inget facit som passar alla. Vad som rekommenderas är arbetsplatser där det finns en variation och valmöjligheter. Att det exempelvis finns möjlighet att kunna sitta ostört när det behövs och möjligheter att sitta i olika möteskonstellationer och arbetsgrupper. En varierad kontorsmiljö är viktigt.

4. ”Kreativa ytor”
Lekfulla och kreativa ytor är bra för att öka kreativiteten. Många brukar kunna bolla idéer och öppna upp för nya tankar samtidigt som de t.ex. spelar pingis. Det handlar om rum och ytor som uppmuntrar till att tänka nytt, bryta mönster och slappna av – då kommer idéerna! Använd färg, form och fantasi.