Fem misstag företag bör undvika i sociala medier

Numera är de flesta företag mer eller mindre närvarande på sociala medier. Men det är lätt att göra bort sig om man inte gjort sin hemläxa. Här är fem vanliga misstag jag tycker företag bör undvika.

1. Behandla olika plattformar likadant
Ett klassiskt misstag är att publicera exakta samma innehåll i alla dina kanaler. Om du väljer att lägga upp samma bild på både Instagram, Twitter och Facebook – varför ska då folk följa dig i flera kanaler? Du måste tänka tvärt om, ge följarna anledning att vilja följa dig i flera kanaler. Publicera därför olika innehåll utifrån syftet med närvaron, kanalens funktioner och målgrupp/er.

2. Inte ha en gemensam företagspolicy
Det är lätt att starta upp konton i sociala medier och sen tro att det sköter sig självt. Vanligast är att någon/några är ansvariga för närvaron. Men eftersom många personer kan vara inblandade, eller den ansvarige en dag kan sluta, är det viktigt med gemensamma riktlinjer och policys. Att låta var och en improvisera kan sluta med vilken soppa som helst. Förutom att en gemensam policy skapar klarhet i vad som skall göras, skapar det även trygghet för dem som sedan bär ansvaret för den dagliga kommunikationen.

3. Ignorera frågor och klagomål
Att ignorera frågor och klagomål på sociala medier kan få stora konsekvenser. Det utmärkande denna hantering är att det kan skapa positiva såväl som negativa snöbollseffekter. En bra hantering kan få spridning och ge företaget ett bra rykte. Men en dålig hantering av klagomål gör folk irriterade, och plötsligt kan irritationen få stor spridning och snöbollen är i rullning.

4. Lägga stor vikt på kvantitet (likes och följare) snarare än kvalitet
Det här är ett av vanligaste fallgroparna. Vi har alla en tendens att stirra oss blinda på statistik och siffror. Problemet är att det finns mängder av anledningar varför folk väljer att följa eller gilla en sida. ”En följare” är dock inte samma sak som en kund. Och det är exempelvis bättre med fem riktiga konsumenter som följer din sida än hundra som aldrig skulle köpa din produkt. Glöm därför inte bort att titta på vem eller vilka det är som följer dig. Att se till kvalitet handlar också om att titta på hur folk engagerar sig i ditt innehåll och hur dialogen ser ut mellan konsumenter och företag.

5. Överarbetade inlägg
Tänk på att sociala kanaler i regel består av snabba och ”levande” flöden. Ofta kan enkelhet och snabbhet vara mer effektivt än komplicerat och för genomarbetade inlägg. Du behöver inte nödvändigtvis skriva långa texter för att fånga läsarnas intresse. Du behöver heller inte lägga upp välretuscherade bilder för att folk ska gilla dem. Testa dig fram och lär känna vad din målgrupp gillar!

Källa: prdaily.com