Märklig Solsidan-reklam i TV4 nyheterna

Under fredagens TV4-nyheter fick tittarna se ett inslag om årets säsong av Solsidan, vilken skulle ha premiär två dagar senare. Att detta var en viktig händelse som bör tas upp i nyheterna är förstås orimligt. En minst sagt tveksam nyhetsvärdering. Förklaringen kan antas vara att TV4 ser det som ett perfekt tillfälle att marknadsföra sin storsatsning mot tacosätande familjer i TV-sofforna.

Och vad är problemet?

För det första sätts TV4 nyheternas förtroende på spel. Tittare är inte dumma och det var nog många som uppfattade Solsidan-nyheten som märkligt och irrelevant, vilket rimligtvis leder till tappat förtroende för kanalen som seriös nyhetsförmedlare. Att bädda in ”reklam” för egna program som nyhetsinslag är tveksamt. En parallell kan dras till tidningar, där det sätts vikt vid att läsare ska kunna skilja på vad som är annonser respektive redaktionellt innehåll.

För det andra ska man tänka på att de urval medierna gör och de nyheter de väljer att presentera påverkar människors bild av vad som händer, hur och varför. Både ute i världen och i samhället. De är med och formar vår verklighetsbild och våra tankar. Ur ett samhällsperspektiv kan man fråga sig om en ny säsong av Solsidan ska få utrymme i människors bild av vad som anses vara viktiga händelser just nu i samhället?