military

Samverkan med en tysk officer under min tid i utlandsstyrkan.

Kommentera