Så avgörs hur Facebook-annonsen visas

Facebook tumme i is

De flesta har börjat förstå de grundläggande aspekterna av Facebooks algoritm när det gäller vilka uppdateringar som får hög ranking i flödet och vad som förpassas till statusuppdateringarnas kyrkogård utan så mycket som en like. Ju fler likes och kommentarer en uppdatering får desto högre ranking, men det är inte bara det som avgör. De övriga faktorer som påverkar innehållets sprängkraft i de sociala flödena är till exempel vilka ord människor använder i kommentarer till uppdateringarna. Om många personer skriver ”grattis” (congratulations) som kommentar till en uppdatering drar Facebook slutsatsen att något viktigt hänt och ökar rankingen något högre än om det bara varit en ”vanlig” kommentar. Till det kommer både kända och okända komponenter i algoritmen.

Det här går att läsa mer om i den här Buzzfeed-artikeln från tidigare i höstas. Vad som också gör artikeln intressant är beskrivningen av hur Facebook arbetar med sitt annonssystem för att kunna visa rätt annonser till rätt personer vid rätt tillfälle. I snitt visas bara 10 annonser varje dag för varje användare på Facebook, och förutom grundläggande faktorer som avgränsar exponeringen (”hårda data” som ort, intressen, ålder, intressen osv.) så jobbar systemet hela tiden i bakgrunden för att räkna ut vilka annonser som ska få utrymme i användarnas flöden.

”In essence, News Feed ads are basically competing with organic Facebook stories for placement in a News Feed. Once the number of ads has been whittled down to the 5,000 to 7,000 from the initial wave, the ranking algorithm kicks in and Facebook begins to cull step by step to the hypothetical ten ads a Facebook user sees each day based on the probability that they will achieve the advertiser’s goal, how much the advertiser is willing to pay, and whether it still adds some value to the user’s overall News Feed experience.”

För både Facebook och annonsörerna är det förstås hela tiden en balansgång att skapa bra annonser med rätt avgränsningar och rätt målgrupp samtidigt som användarna får ett så högt upplevt värde som möjligt av själva tjänsten. Ska Facebook fortsätta vara världens största sociala nätverk kommer förmågan att bibehålla den balansen vara helt avgörande.

Rekommenderar läsning av hur en annons blir placerad på facebook (A peek under the hood of one of Facebook’s most important algorithms).

Uppdatering: Naturligtvis var jag tvungen att testa ”grattis”-teorin i mitt eget flöde vilket nästan fungerade lite FÖR bra. Flera vittnar om att min uppdatering hamnat högst i deras feed.

Kommentera