Jan Gradvalls hemliga genuskupp

Robyn & Röyksopp

Att tala är silver att handla är guld. Så skulle man kunna summera budskapet i musikjournalisten Jan Gradvalls krönika i DI Weekend den 5 december. Sedan länge lägger han ut sina krönikor på den egna sajten och det var där jag kunde läsa om hur han det senaste året genomfört en medveten taktik för att minska mansdominansen i den egna musikbevakningen.

”Den första januariveckan 2014 inledde jag därför med att i DI Weekend enbart recensera album av kvinnliga artister. Det är ett grepp jag upprepat flera gånger under året, utan att påpeka det. Att nästan ingen har noterat det ser jag som positivt: urvalet får aldrig kännas sökt.
Under hela året har jag gjort mig själv medveten om mitt urval. När jag nu i december summerar så ser jag förändringen: under 2014 har jag recenserat album med 47 procent kvinnliga artister och 53 procent manliga.”, skriver han i krönikan.

Utöver det har Gradvall intervjuat 100 procent kvinnor till sina DI Weekend-intervjuer. Och när han lät tre vikarier fylla hans utrymme i tidningen under tre semesterveckor i somras blev det tre kvinnor som gjorde jobbet. Han har också gått med i uppropet Tacka Nej som jag, Thomas Frostberg och Marcin de Kaminski startade tillsammans med Rättviseförmedlingen förra året. Det är fint att han i krönikan fångat in Tacka Nej-mottot ”kompetens måste gå före”, då det är en väldigt viktig del i argumentationen. Män har kvoterats in tack vare kön under otroligt lång tid och i många situationer. Det är en osynlig kvotering och som ofta beskrivs som normalläge, snarare än den skevhet det egentligen är.

Att som man engagera sig i jämställdhetsfrågor är en bräcklig balansgång. Jan Gradvalls metod att verka i det tysta och sen reflektera över utfallet är ett bra sätt att göra skillnad utan att själv stå i strålkastarljuset. Det är heller ingen slump att det även kännetecknar Jan Gradvalls sätt att vara journalist.

Bild överst: Robyn och Röyksopp vid Øyafestivalen 2014. EP:n ”Do it again” recenserades i juni 2014 av Jan Gradvall. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3 (CC BY-NC-SA-2.0)

2 Replies to “Jan Gradvalls hemliga genuskupp”

  1. Pingback: Blue Coaster33
  2. Pingback: streaming movies

Kommentera