Extremisterna som finns i ditt flöde

Johan Ripås är en erfaren journalist med stor erfarenhet från rapportering kring oroshärdar i olika länder. I ett intressant inlägg på sin blogg försöker han gräva lite mer på djupet kring vad som gör en människa till extremist, fanatiker, ja kanske till och med terrorist. Han beskriver hur radikaliseringen för en enskild människa sker successivt och ofta med en syn på sig själv som offer. Även terrorister är människor, och även terrorister tycker det är svårt att döda oskyldiga, speciellt på nära håll. Därför krävs långa förberedelser och motiverande samtal som kan övertyga personen om att den våldsamma handlingen är den enda vägen.

”Därför är det typiskt med irrationellt beteende hos terrorister vid utdragna attentat. Ena sekunden kan terroristen stå och argumentera för sin sak och skona människor för att i nästa sekund skrikande börja skjuta blint igen. Jag känner flera som bevittnade just detta i under attacken mot köpcentrumet Westgate i Nairobi.” skriver Johan Ripås.

Inlägget är intressant som helhet, men för dig som kanske inte kan identifiera dig med en jihadistisk självmordsbombare utan snarare ser dig som en åsiktsstark debattör på nätet finns en intressant slutsats. Efter att Johan Ripås själv träffat både radikala extremister och deras offer och försökt förstå hur de tänker och fungerar, känner han igen liknande mönster på hemmaplan, i den svenska debatten.

”…genom mitt intresse för människor i demokratins utkanter och en bit utanför tycker jag mig ha skaffat en ganska bra extremistradar. Och då menar jag en känsla för vilka människor som rör sig i extremisternas tankevärld, men aldrig någonsin kommer att plocka upp ett vapen. Kanske är lätt fanatiska människor en bättre beskrivning. Människor som har ett svartvitt tänkande som påminner om de fundamentalistiska miljöer som jag har besökt. Människor med drag av extremistiskt tänkande och blind övertygelse tycker jag mig ibland se befolka svensk debatt också.”

Och det är Twitter som verkar vara den perfekta arenan för fanatiker ointresserade av det nyanserade samtalet enligt Johan Ripås. Han undrar hur det påverkar debattklimatet när dessa outtröttliga personer fyller flödena med inlägg och argument som aldrig är till för att nyansera utan alltid handlar att vinna diskussionspoäng, oavsett ämne. Han beskriver hur de aldrig tycks vilja sova, utan alltid är vakna och närvarande i debatten, och hur många andra tystnar när de dyker upp.

”De är konspiratoriska och aggressivt lagda mot alla som inte företräder Sanningen. Det handlar om människor som inte tycker sig behöva mer än 140 tecken på Twitter för att punktera en människa som har en annan ståndpunkt. […] Det viktiga är att vinna genom att misstänkliggöra och tysta sin motståndare. Det handlar om människor som dras som magneter till enkla infekterade konfliktlinjer, men som sällan eller aldrig hörs i nyanserade resonemang.”

Jag själv funderar ofta på vad det är med just Twitter som gör debatter så extremt polariserade och nästan omöjliga att föra. Jag har garanterat själv gjort mig skyldig till långa argumentationer utan vilja eller ens lust att nyansera eller försonas med motparten i debatten. Den enklaste analysen är att det är det korta formatet som får diskussioner att snabbt bli hetsiga och upprörda. Jag tror dock att även realtidsmomentet spelar in. Det känns ofta meningslöst att skriva flera inlägg i rad i en diskussion för att nyansera, då det antingen hunnit komma in andra inlägg emellan (vilket gör diskussionen svår att följa) eller så har strålkastarljuset hunnit riktas åt ett annat håll.

Min känsla är att Twitter-extremisterna inte bara dyker upp i sammanhang där det diskuteras politik eller religion. De finns där oavsett ämne, och det är alltid någon som blir extra triggad av ett ämne eller diskussionspunkt.

Känner du igen en Twitter-extremist när du ser en?

Johan Ripås: Några tankar om extremistiskt tänkande.
Bild överst: Från Twittercenus 2014. Min kollega Hampus Brynolfs årliga kartläggning av svenska Twitter.

Kommentera