Så utmanas framtidens journalist


Hur ser journalistens roll ut i dagens och morgondagens medielandskap och vilken kompetens måste en modern journalist ha? Om det blev jag intervjuad av Berghs för en artikel på deras webb. Sedan ett halvår sitter jag i Berghs Advisory Board och att jag gör det pekar kanske på trenden att innehållsproduktion och det journalistiska hantverket börjar få en given plats i både köpt och ickeköpt kommunikation. Jag brukar säga att alla kan använda journalistiska metoder, men att kalla sig journalist kan bara den göra som arbetar på uppdrag av läsaren (eller ett medieföretag) där själva idén är bevakning och granskning, inte pr eller content marketing. alla håller inte med om den definitionen. Däremot finns det många hybridformer av redaktionell verksamhet där även en kommersiell avsändare kan bidra med genomlysning, granskning och rapportering av en fråga eller ett ämne på ett sätt som gynnar läsaren.

Här är några av svaren jag gav i intervjun:

Vilka förändringar kan du som tidigare arbetat som journalist se i branschen de senaste åren?
– En påtaglig förändring är nedskärningar på svenska redaktioner och att antalet personer som kan försörja sig på journalistik minskar. Samtidigt startas många nya initiativ. Den mest intressanta effekten tycker jag är när de sociala länk- och delningsstrategierna från sajter som Buzzfeed möter den traditionella tunga nyhets- och samhällsjournalistiken. Det råder ingen brist på intresset att konsumera bra journalistik, det gäller bara att våga släppa taget om den redaktionella processen för att göra papperstidning (som även används för webb av många tidningar) och hitta nya mer effektiva sätt att jobba på. Det visar om inte annat Aftonbladetrapporten som Aftonbladet publicerat nyligen.
Har journalisten en annan roll idag än tidigare?
– Journalistiken har alltid handlat om att granska, göra urval, förädla och lyfta fram. Att helt enkelt hjälpa läsaren, tittaren eller lyssnaren att förstå sin omvärld, och ifrågasätta makthavare i läsarens ställe. Den rollen fortsätter att vara viktig tillsammans med ett större fokus på dialog och analys. Det är numera ofta läsarna som är först på plats för att rapportera från nyhetshändelser. Självklart påverkar det journalistens roll, men gör den inte mindre viktig. En annan skillnad är att varje enskild journalist gör fler saker och skapar innehåll för fler än en kanal. Text och bild är fortfarande grundstenarna men video och live-rapportering ingår också i paletten tillsammans med läsarkontakt och research i sociala medier.
Vilka tror du är de största utmaningarna för journalister och branschen som helhet idag?
– För branschen är det givetvis att hitta sin plats i ett medielandskap som domineras av amerikanska IT-jättar. Det blir allt svårare att finansiera grävande journalistik på en marknad där lokaljournalistiken konkurrerar med facebookgrupper. Samtidigt sker en stor utveckling av exempelvis native advertising och redaktionell kommunikation med en tydlig kommersiell avsändare. Transparensen i dessa metoder är avgörande för att de nya kommersiella arenorna ska fungera tror jag.

Läs resten av intervjun på Berghs.se:

Journalistens roll – Död eller levande?

Bild överst: Presskonferens under Almedalsveckan, en av de mest journalisttäta platserna i Sverige, förutom Majorna i Göteborg förstås.

Kommentera