Kvinnor avgörande för intelligenta grupper

Roddarlag

En intelligent grupp löser sina uppgifter bättre än andra grupper, kommunicerar bra mellan gruppmedlemmarna och innehåller generellt fler kvinnor än män. Det är slutsatserna efter en forskningsstudie som genomfördes vid M.I.T 2010 och som återupprepades med några tillägg förra året.

Studien hade 697 deltagare och målet var att undersöka människors förmåga att arbeta i grupp. Alla deltagarna delades in i grupper med två till fem deltagare och fick sedan i uppgift att lösa olika typer av problem som skulle simulera verkliga situationer. En uppgift handlade om logisk analys, en annan om brainstorming och andra om planering eller att föra moraliska resonemang. Precis som att enskilda individer ofta är bra på flera olika saker och har en generell intelligens, visade det sig att vissa grupper också hade det. De genomförde alla uppgifter bättre överlag jämfört med andra grupper.

Målet med studien var att ta reda på varför vissa grupper presterade bättre (och var mer ”intelligenta”) än andra och forskarna kom fram till tre slutsatser.

    1. Alla medlemmar i de bästa grupperna bidrog till diskussionerna, snarare än att en eller två personer dominerade samtalet.
    2. De fick också högre poäng på ett test kallat ”Reading the mind in the eyes” som mäter hur bra människor kan tyda komplexa känslor genom att bara se bilder på olika ansikten där endast ögonen går att se.
    3. Grupper med fler kvinnor presterade bättre än grupper med fler män. Forskarna noterade att det inte nödvändigtvis verkar handla om att ha en jämn balans mellan män och kvinnor för att få en intelligent grupp. Att bara ha fler kvinnor ökade gruppernas förmåga oavsett antal män.

”This last effect, however, was partly explained by the fact that women, on average, were better at “mindreading” than men.”

När forskarna genomförde samma undersökning igen, fyra år efter det första tillfället, la de till ett villkor för hur vissa av grupperna skulle samarbeta. Den här gången fick vissa grupper lösa uppgifterna på distans från varandra, via olika onlineverktyg. Det som forskarna kunde konstatera att förmågan att avläsa känslor och tonlägen var lika viktigt och fungerade på samma sätt, oavsett om gruppen träffades fysiskt eller samarbetade via nätet.

”What makes teams smart must be not just the ability to read facial expressions, but a more general ability, known as “Theory of Mind,” to consider and keep track of what other people feel, know and believe.”

I den här artikeln hos New York Times har forskarna beskrivit undersökningen och sina slutsatser.

Jag lägger det här till högen av starka evidens för att ryggmärgsreaktionen ”kompetens är viktigast” när någon blir kritiserad för att ha helmanliga grupper, företag, byråer osv. är om inte irrelevant så i alla fall problematisk. Definitionen av kompetens måste även rymma förmågan att samarbeta på ett intelligent sätt för att till exempel skapa bättre affärer, smartare lösningar eller mer välfungerande arbetsmetoder.

Foto: Matt (CC BY 2.0)

5 Replies to “Kvinnor avgörande för intelligenta grupper”

  1. Pingback: Blue Coaster33

Kommentera