Kommunikation som tröskeleffekt

Det blir fred i ett land när de inblandade parterna erkänner freden, alternativt tror på att fred är möjlig. Men gäller samma sak krig, fast omvänt?

I den här studien från FOI går författarna igenom den svenska försvarsförmågan ur ett tröskelperspektiv. Få människor med insyn i militär verksamhet tror att Sverige skulle kunna försvara sig om vi blir attackerade av en stormakt. Men hur kan man agera avskräckande långt innan en eventuell attack sker? Kanske genom att skapa trösklar.

”En tröskel kan ses som en begränsad form av avskräckning. Avskräckning handlar om tre delar som samverkar: (1) vilja att möta ett väpnat angrepp; (2) förmåga att möta ett väpnat angrepp, och (3) trovärdig kommunikation av viljan och förmågan att möta ett väpnat angrepp. En tröskeleffekt utgör den påverkan försvararen har på angriparen före denne bestämmer sig för ett eventuellt väpnat angrepp. En annan tröskeleffekt uppstår då angreppet påbörjats och angriparen står inför att slutföra angreppet eller ej. En tillräcklig tröskel uppnås när en angripare avstår från väpnat angrepp eller känner sig tvungen att öka sin insats för att kunna ha en chans genomföra eller fullfölja angreppet. Angriparen måste uppfatta att dennes ursprungliga kalkyl inte går ihop, avseende förväntade för- och nackdelar förknippade med angreppet.” står det i beskrivningen av studien.

Punkt nummer tre är spännande; ”trovärdig kommunikation av viljan och förmågan att möta ett väpnat angrepp.”

Jag tänker att vi är och blir det vi kommunicerar, i alla fall tills första kontakten med fienden ägt rum. Jag funderar på hur den insikten kan användas i till exempel krishantering, marknadsföring eller pr. För bra kommunikation krävs planering och en tydlig strategi, men få planer överlever första kontakten med fienden, därför krävs en organisation som både har en stark långsiktig strategi, men som också kan ”omgruppera” och vara flexibel gentemot yttre förändringar och hot.

Förlåt att jag pratar så mycket krig, men ju mer jag sett av militära strategier, desto mer är jag övertygad om att de kan användas, något anpassade, även i det civila. Detsamma gäller för övrigt åt andra hållet också.

Kommentera