Granskningsnämnden inte så modern

Det var intressant att följa när Olle Lidbom blev utsedd till ledamot i Granskningsnämnden för radio och TV 2008. Länge hade jag följt hans blogg Vassa Eggen för att få analyser om utvecklingen i främst tidningsvärlden, både digitalt och i print, och nu fick jag som läsare även veta hur Granskningsnämnden arbetade, och vad som låg bakom deras olika beslut. Jag upplevde inget kontroversiellt i beskrivningen av arbetet, snarare kändes det naturligt att en av ledamöterna kunde berätta om hur allt gick till, detta i transparensens tidevarv.

Men det jag från utsidan trodde var något okontroversiellt visade sig vara högst anmärkningsvärt ur Granskningsnämndens perspektiv, i alla fall om vi ska tro Olle Lidbom, som nu skrivit om hur han tvingades bort från nämnden efter ett år. Hans bloggande blev uppmärksammat av myndighetens handläggare och jurister och han blev kritiserad av av nämndens ordförande och vice ordförande under enskilda samtal.

”Deras mål var att stoppa mig från att blogga eftersom de menade att jag “skapade en transparens som är skadlig för nämndens trovärdighet”. Med andra ord: om allmänheten fick en förståelse för hur vi arbetade skulle respekten för nämnden och dess trovärdighet raseras. Jag svarade att min inställning är den motsatta: endast med öppenhet och transparens kan man bygga trovärdighet. […] Sommaren 2009 tvingades jag alltså bort ur Granskningsnämnden. Det var inte utan lättnad, men också en stor frustration över att nämndens arbete var så i otakt med sina uppdragsgivare (licensbetalarna) och också kring hur stort inflytande de pseudojuridiska processerna fått över nämndens omdöme och erfarenhet. Inte mycket hänt sedan dess.”

Förvisso vet jag bara den ena sidan av den här historien, det som Olle Lidbom själv berättat i sitt inlägg. Men det är tråkigt att så här i efterhand få reda på att det som jag då trodde var ett tecken på modern myndighetsutövning snarare verkade vara en parantes i nämndens historia.

Läs Därför blev jag borttvingad ur Granskningsnämnden på VassaEggen.se.

One Reply to “Granskningsnämnden inte så modern”

Kommentera