Google vs Facebook = Ingenjör vs psykolog

Bra beachvolley-väder för de anställda hos Google i Mountain View, Kalifornien. Foto: Fredrik Wass
Bra beachvolley-väder för de anställda hos Google i Mountain View, Kalifornien. Foto: Fredrik Wass

Google som företag utgår från tekniken och ingenjörernas idérikedom kring att hitta på smarta lösningar och algoritmer. Facebook som företag utgår från kommunikationen mellan människor och den sociala dimensionen sitter i förarsätet, lite som en psykolog som vill lära sig förstå hur människor kommunicerar.

Så skulle man kunna summera erfarenheterna från Paul Adams, numera produktansvarig på Intercom, men tidigare anställd på både Google och Facebook under olika tidsperioder. I en intervju med Business Insider beskriver han själva kärnan i de båda bolagen utifrån hur han upplevde sin tid på respektive arbetsplats.

Det blev tydligt vilka som var de viktigaste drivkrafterna för de båda bolagen, och helt enkelt det som kännetecknar de beslut och de vägval som görs.

”One of the arguments that I used to make a lot at Google is that ‘Social’ is not a thing,” Adams said. ”Human beings are social. We are just social creatures. It’s part and parcel of what we do.”

5 Replies to “Google vs Facebook = Ingenjör vs psykolog”

  1. Pingback: Blue Coaster33
  2. Pingback: stream movies

Kommentera