Så syns du på Wikipedia

Wikipedia i Europa
Wikipedia-artiklar skrivna på engelska i Europa. Källa: Trace Media.(CC BY-ND 2.0)

Med åren har Wikipedia blivit ett allt mer kraftfullt verktyg för att hitta källor och information, men går det att kontrollera vad andra skriver om dig eller ditt företag? Spontant är svaret förstås nej, eftersom hela idén med Wikipedia är dess användarskapade innehåll samt tydliga regelverk kring intressekonflikter och jävsituationer. Du får lita på att uppslagsverkets användarcommunity lyckas beskriva din verksamhet, men kan förstås själv redigera eller lägga till information som följer riktlinjerna.

En trovärdig artikel på Wikipedia ska helst innehålla flera pålitliga källor, många olika redigeringar och personer som bidragit med innehåll, inte uppdateras för ofta (redigeringskrig) samt gärna rankas som ”utvald artikel” vilket innebär att Wikipediaredaktörerna har bedömt den som utmärkt, bra eller rekommenderad.

”Wikipedia är ett uppslagsverk, men inget vanligt uppslagsverk
All information ska ha källor och vara relevant, teoretisk och beständig över tid
Wikipediagemenskapen är varken demokratisk eller anarkistisk” (Källa: Wikipedia)

Det finns många saker du som användare kan göra för att både bidra till Wikipedias innehåll, lära dig om hur plattformen fungerar och i förlängningen lyfta både dig själv och det du brinner för.

  • Se dig själv i ett större sammanhang. Bidra med information som ligger utanför ditt närmaste intresseområde. Varför inte beskriva dina konkurrenter, bidra med historiskt bildmaterial från de egna arkiven eller skriv om trenderna i din bransch, snarare än hur ditt företag är överlägset ett annat.
  • Delta i diskussionen om Wikipedia-innehållet. Är du tveksam, skriv en notis i diskussionssidan till artikeln och berätta hur du resonerat. Då uppfattas du som konstruktiv och hjälpsam snarare än någon som försöker manipulera innehållet till egen fördel. Var modig. Våga prova på och var generös och ödmjuk om du får mothugg kring en uppdatering.
  • Titta på andra. För att dels förstå hur Wikipedia fungerar rent tekniskt men också lära dig hur texter är komponerade så är ett bra tips att titta runt hur redan befintliga artiklar är utformade. Ofta kan du inledningsvis kopiera struktur och upplägg för att få en grund till ny information.

Första gången jag försökte skapa en sida om mig själv (utan framgång) på Wikipedia var över 10 år sedan. Sedan gav jag snabbt upp och insåg att jag fick lita på att andras bedömning snarare än mitt eget bekräftelsebehov. Kanske är det därför det fortfarande inte finns någon sida…

Kommentera