Facebookforskning: Så stort är ditt ego

statusuppdatering

Selfies eller solnedgångar? Vännerna eller jobbet? Vad handlar dina statusuppdateringar om?

Med jämna mellanrum kommer såna där mer eller mindre seriösa artiklar som berättar om hur olika personlighetstyper agerar i sociala medier i allmänhet och på Facebook i synnerhet. Vanity Fair har till exempel skrivit humoristiskt om de sex vanligaste personlighetstyperna på Facebook. Och i den här artikeln hos Metro talar svenska forskare om hur Facebook kan trigga och förstärka våra personlighetstyper, och hur dina uppdateringar kan avslöja om du är en psykopat.

Forskare vid Brunel University i London undersökte 555 Facebook-användares personlighetstyper genom ett personlighetstest och drog sedan slutsatser kring hur deras uppdateringar på Facebook speglade typerna. De kom bland annat fram till att:

  • Människor med lågt självförtroende skriver oftare uppdateringar om sin partner
  • Narcissister berättar oftare om sina framgångar och är i behov av bekräftelse och godkännande från sina Facebook-vänner. De får också generellt fler gillningar och kommenterar på sina uppdateringar.
  • Narcissister skrev också fler statusuppdateringar om vad de äter och om sina motionsvanor.

– Även om vårt resultat visar att narcissisternas skryt lönar sig eftersom de får fler gillningar och kommentarer på deras uppdateringar, kan det också vara så att deras Facebookvänner ger ett artigt stöd öppet men i hemlighet ogillar den typen av självcentrerade budskap. En större medvetenhet kring hur ens statusuppdateringar uppfattas av ens vänner kan hjälpa till att undvika omgivningens irritation, säger en av forskarna, psykologen Tara Marshall i en artikel publicerad av Brunel University.

Så här sammanfattar forskarna studien, som du även kan läsa i sin helhet här.

”Results revealed that extraverts more frequently updated about their social activities and everyday life, which was motivated by their use of Facebook to communicate and connect with others. People high in openness were more likely to update about intellectual topics, consistent with their use of Facebook for sharing information. Participants who were low in self-esteem were more likely to update about romantic partners, whereas those who were high in conscientiousness were more likely to update about their children. Narcissists’ use of Facebook for attention-seeking and validation explained their greater likelihood of updating about their accomplishments and their diet and exercise routine. Furthermore, narcissists’ tendency to update about their accomplishments explained the greater number of likes and comments that they reported receiving to their updates.”

Dags för självrannsakan med andra ord. Hur självcentrerad är du egentligen?

(Sen går det förstås att ifrågasätta hur forskning som kretsar kring just personlighetstyper fungerar, och vad den typen av kategorisering egentligen visar. Min erfarenhet är att det sällan är användbart som enda metod, men tillsammans med andra metoder, till exempel personliga intervjuer och andra typer av ”djupare” analys, kan det vara ett komplement. Eventuella psykologer som läser det här får gärna kommentera och ge sin bild.)

Kommentera