silicon-valley-white-male-privilege-class-war

Vet inte varför, men det finns få saker jag myser lika mycket åt som artiklar som belyser inskränkta startupmänniskors syn på världen. Ofta män, ofta unga, och ofta fokuserade på att utveckla tjänster som löser problem som en ung och relativt välbetald man har i livet, till exempel att låta någon annan tvätta ens kläder, laga ens mat, hitta nya tjejer, eller förflytta en till olika platser. I artikeln ”One Tweet Shows What Silicon Valley Really Thinks of the People It’s Crushing” på Mic.com, berättas om hur tvättautomater tvingats stänga ner i konkurrens med tvättjänster riktade mot de mer högavlönade invånarna i staden. Och skribenten Jack Smith oroar sig över hur tekniken kan bidra till att öka klyftorna i ett samhälle.

”Laundromats, buses, trains, restaurants, health insurance — we share these things precisely because it benefits society as a whole to participate, even when we are not individually always actively benefiting. Businesses have always been at war to replace one another in a constant struggle to provide a better quality of life. It’s always been an organic ecosystem, but technology, like a steroid, has injected a fuel into this ecology that’s causing rapid flux. Titanic businesses like Kodak are replaced by tiny startups like Instagram in a handful of years, and Uber is swallowing the cabs of the world — both public and private — whole. The question is: When we have all of these new, boutique services, who will benefit?”

Kanske är rubriken som gömmer sig i URL:en till artikeln mer intressant än den rubrik som står på sidan: /silicon-valley-white-male-privilege-class-war/

Kommentera