Hemlig källa: Facebook kan bli intranät

Facebook har planer på att lansera ett ”Facebook for work” enligt källor till Financial Times, rapporterar Mashable. Tjänsten ska fungera ungefär som vanliga Facebook med nyhetsflöde, grupper och direktmeddelanden, men också med möjlighet för arbetsgrupper och kollegor att dela och arbeta med dokument. Tjänsten kommer också att hållas helt separerad från användarens vanliga Facebookprofil (även om jag gissar att själva inloggningen blir gemensam).

Redan idag använder många företag och organisationer Facebook som en sorts intranät med låsta grupper där anställda kommunicerar och delar erfarenheter (och publicerar affärskritisk information), så utvecklingen av en särskild Facebook-plattform riktad mot företag känns logisk. De närmaste konkurrenterna på den svenska marknaden blir intranätleverantörer som EpiServer och Sharepoint (Microsoft), eller varför inte Google Drive och andra kollaborativa dokumenthanterare. Yammer är ytterligare ett exempel. Och om vi ser utvecklingen ur ett socialt perspektiv tror jag att Facebook har mycket att komma med.

Det är helt klart värt att fundera på hur mycket av det dagliga interna arbetet som skulle gå att sköta via ett Facebookliknande gränssnitt med samarbetsytor och dokumentdelning. Den stora vanan vid Facebook hos användarna och enkelheten i plattformen är förstås en stark konkurrensfördel. Intranätsystem brukar inte vara kända för att vara de mest pedagogiska verktygen alla gånger, men när det gäller mer tekniska intranätlösningar med kopplingar till olika interna it-system och andra lösningar lär de traditionella aktörerna inte behöva se sin affär hotad än så länge.

Facebook har enligt Mashable avböjt att kommentera uppgifterna.