Ett perfekt Facebook-inlägg!

Undrar ni hur ett sånt inlägg ser ut? Salesforce har skapat en infografik över vad posten bör innehålla. Visste ni till exempel att färgerna röd och orange är att föredra när man postar foton? Om bildspråk, text och länkar används på rätt sätt, kommer dessa små förbättringar säkerligen ge ökad engagemanget på dina inlägg.

Kommentera