Vad ska en matematiker göra på en tidning?

I lördags lyssnade jag på Ekots intressanta lördagsintervju med Sveriges mediemäktigaste person Gunilla Herlitz.

Herlitz pratade om vad tidningarna måste göra för att undgå tidningsdöden, samt att den digitala utveckligen kräver nya kompetenser, exempelvis matematiker och personer som kan analysera läsarna. Tidningarna måste kunna förstå läsarna på djupet för att kunna levera relevanta nyheter. Nu finns det möjligheter enligt Herlitz, att göra en annan sorts journalistik på grund av teknikens utveckling, exempelvis interaktioner med läsarna och öppen data. Grunden för tidningarnas framtid är innehållet.

Det som slår mig när Gunilla Herlitz får frågan “Vad ska en matematiker göra där?” av journalisten Monica Saarinen, Är att Saarinen skrattar lite oförstående samtidigt som hon ställer frågan. Det som för mig är solkart, är inte lika tydligt för andra.

Analytiker och matematiker är en kompetens som efterfrågas av företag som vill hålla sig starka och konkurrenskraftiga. Jag tror även att analytiker och personer som känner till turerna kring kod kommer bli ett vanligare fenomen hos PR-byråer. Framtidens konsulter måste vara digitalt kompetenta och skapa bra innehåll, men de måste också veta hur man hanterar realtidsmarknadsföring och analysera data.

Det är inte bara PR-konsulter som måste förstå det digitala, även företagen, och speciellt styrelserna måste förstå vikten av digital kompetens. De måste veta hur företagets mål kan drivas fram fortare med hjälp av ett digitalt fokus.

Vi är mitt i den digitala utvecklingen och det går fort fram. Försäljningskanalerna är digitala, kunderna kommer från digitala vägar och marknadsföring sker oftast digitalt. Kommunikation är en ledningsfråga och det måste finnas en förståelse för det digitala och den sociala webben. Kommunikationen har blivit en viktig affärsfråga, och företag bör ha en tydligt strategisk plan hur den sociala relationen ska byggas. Detta sker inte över en vecka, utan relationer byggs över tiden. Affärsnyttan finns online och ett strategiskt affärsbeslut är att investera och utveckla den digitala närvaron för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende.

Bland annat är sociala medier är ett viktigt verktyg som gör att du kan lära känna din målgrupp på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Denna information och kunskap måste betalas med respekt, pålitlighet och ärlighet som i gengäld skapar lojala kunder.

One Reply to “Vad ska en matematiker göra på en tidning?”

Kommentera