Fråga nummer sju: Vilka tjänster kommer kunder inte längre att vilja betala för?

Detta är en intressant fråga ur många perspektiv; utvärderingsmodeller, löneskillnader, kompetensförsörjning och inte minst makt.

Eftersom denna blogg är en vrå för spaningar, gissningar och både grundade och fullkomligt ogrundade slutsatser, så vill jag passa på att sticka ut hakan lite.

Jag delar in uppdrag och samarbeten i tre faser och leveranser; strategi, kreation och produktion. Och varje fas har helt olika förutsättningar för ersättningsnivåer.

Strategifasen:
Det är trångt på denna position. Och trängre lär det bli. De flesta leverantörer, oavsett disciplin, vill göra anspråk på att vara den bäst lämpade. Den som får leverera strategin har bättre tillgång till kundens ledningsgrupp och det finns dessutom en stor chans till merförsäljning när strategierna väl är lagda. Strategierna ger förutsättningar för allt kommande arbete vilket ger en hög förädlingsgrad. Men samtidigt kommer allt fler köpare att vilja äga insiktsarbetet. Man utvecklar egna analysavdelningar, anställer planners och blir allt skickligare på frågan själv.
Slutsats: stor konkurrens, hög status, hög betalningsvilja.

Kreationsfasen:
Skillnaden mellan olika byråers kreativa förmåga är redan idag mycket stor. Men den kommer nog att bli än större. Talanger attraherar varandra och kommer att bli polariserande – de byråledningar som är har mod och metod kommer att vara intressanta för skickliga kreatörer. Köparna inser allt mer att kreativitet är det som påverkar ett varumärkes attraktionskraft och att kreativ kommunikation är rejält mer lönsam än ängslig och konsensusdriven kommunikation.
Slutsats: mindre konkurrens i de högre nivåerna och mycket hög betalningsvilja.

Produktionsfasen:
Denna fas har den lägsta förädlingsgraden då den inte påverkar kommande faser så mycket. Men det gör inte på något sätt den mindre viktig. Jag tror att kunder kommer att kräva en betydligt högre hantverksskicklighet än de gör idag. De kommer att bli hårdare i nypan vad gäller korrekturtjorv och slarv. En hel del teknisk produktion läggs ut till låglöneländer vilket kräver högre beställarkompetens. Automatiserande verktyg och programvaror kommer att ta över en hel del av mänskligt handpåläggande.
Slutsats: mycket större konkurrens och betydligt lägre betalningsvilja.

Det är till viss del en dyster bild jag ser. Löneskillnaderna kommer att öka och de mediokra medelmåttebyråerna kommer att bli ännu mindre lönsamma än idag.
Vårt stolta arv av platta organisationer med tighta team kommer att utmanas. Men det är en fight jag hoppas att ni byråer tar. Svensk kreativitet är i världsklass – och jag tror att kunderna kommer att vilja betala ännu mer för den. Det gäller bara för byråerna att kunna paketera sina kreativa leveranser med strategiska insikter.

8 Replies to “Fråga nummer sju: Vilka tjänster kommer kunder inte längre att vilja betala för?”

  1. Pingback: water ionizer

Kommentera