Att mäta för kråkorna

Mätning dyker ständigt upp som ett område som måste lyftas fram och förbättras. Samtidigt är vår erfarenhet att alla mäter.Men vad används alla dessa mätningar till? ”Save-my-ass” är vanligare än man tror… Men vad är egentligen målet?

Mätningen fyller egentligen först en funktion när det finns ett kontinuerligt krav på effektivisering – man måste ständigt påvisa hur utvecklingen går. På alla andra avdelningar inom ett företag finns det kontinuerliga krav på ökad effektivitet; man mäter produktionseffektivitet, cost of sale, hur många som supporteras i kundtjänsten, etc

Men detta krav på kontinuerlig effektivisering ser man aldrig på en marknadsavdelning (inte en enda av de 40-tal vi har arbetat med). Effektivisering på en marknadsavdelning bör både mätas i ökad effekt och rationalisering av investeringar och resurser. Egentligen – förhållandet mellan resurser och den effekt vi får ut.

Vad den exakta siffran blir är i sammanhanget inte så intressant, utan egentligen är det förändring över tid som är mest intressant. Det vill säga ”är vi på rätt väg”, ”förbättrar vi oss” snarare än ”exakt hur bra är vi”. Risken med ”exakt hur bra är vi” är att denna siffra aldrig visar rätt, men om vi istället fokuserar på ”förbättrar vi oss” så vet vi med säkerhet att vi är på rätt väg.

Det som borde diskuteras är alltså inte mätningen utan de mål som måste nås och sedan flyttas ytterligare. När man arbetar med det på rätt sätt kommer mätningen av sig själv.

One Reply to “Att mäta för kråkorna”

  1. Det får mig att tänka på Clas Dahlén på MrGreen, som nyligen utnämndes till Årets Marknadschef 2013 och lanseras av Talarforum. Hans marknadsavdelning arbetar med Lean marketing för att trimma arbetsprocesser och ROI Marketing och Revenue Marketing för att maximera effekten av medieköp. Resultatet är en tillväxt och lönsamhet som heter duga, eller ‘Årets marknadschef’ 🙂 Det hade varit intressant om ni tog ert angreppssätt och jämförde med hans.

Kommentera