Några svar

När jag skrev om strukturanalys igår fick jag ett par kommentarer från signaturen Carl som hade en del frågor och synpunkter. Jag tänkte försöka besvara dem så gott jag kan här, eftersom jag misstänker att liknande frågor dyker upp hos många andra. Det var rätt många så ska försöka vara så strukturerad jag kan.

Kommentar: Jo kvinnor näthatar precis lika mycket som män. Kvinnor näthat genom att attackera på andra sätt, tex genom att ge sig på någons kukstorlek, sociala status, vikt, sexuell läggning, utseende osv. Män gör det på det sättet dom tror tar mest, genom att hota om våldtäkt. 

Svar: Det är mycket möjligt att män och kvinnor attackerar på olika sätt. Eftersom UG fokuserade på just mäns attacker på kvinnor var det naturligtvis det som fick utrymme i det programmet. Där lades det också fram fakta som visade att män faktiskt är överrepresenterade i det här sammanhanget. Det är naturligtvis inte bra att ”ge sig på någon” gällande utseende osv, men jag tycker nog att hot om våld är betydligt allvarligare. Om inte annat är det olagligt, vilket det inte är att säga något om någon annans vikt. Det är sannolikt är anledningen till att UG valde just den här programvinkeln. Därmed inte sagt att det är okej att förolämpa någon.

Fråga: Att göra det till en könsfråga är inte försvarbart. Och ingen har kommit med ett bra argument för det.

Svar: Jag tyckte att det var precis det jag gjorde i mitt förra inlägg. Att göra saker till könsfrågor är ett av många verktyg för att se mönster och kartlägga problem. Vilket ju är precis det du själv gör när du exemepelvis säger att ”kvinnor näthat (sic!)  genom att attackera på andra sätt”. Det betyder inte att du menar att alla kvinnor näthatar, men du tycker dig se ett mönster som du vill peka på. Så tolkar jag det i alla fall.

Fråga: Vad hade Nina sagt om vi hade pratat om kvinnliga journalister som näthatar män? Hade du haft samma reaktion och tyckt det var jättebra då med?

Svar: Absolut. Om det var ett samhällsproblem skulle jag bli jätteglad att någon lyfte fram det.

Kommentar: ” Genusanalys är alltså ett verktyg, eller ett par glasögon om man så vill, som vi kan använda för att kolla på ett problem.” Konstigt att detta ”verktyg” alltid vinklas så att män är problemen och kvinnor offer.

Svar: Det beror på att i de allra flesta fall är det precis så. Eller snarare, de patriarkala strukturerna är problemen och kvinnor faller i störst utsträckning offer för dem. Exempelvis har män som grupp mer makt än kvinnor, bättre lön, och blir utsatta för våldtäkt eller våld i en nära relation i mindre utsträckning. Det finns dock exempel på när det är tvärtom. Tidigare gavs exempelvis alltid vårdnaden om barn till mamman vid en separation, och barnbidraget tillföll också mamman. Genom att sätta på sig genusglasögonen insåg lagstiftarna att det inte var rättvist mot pappor, och lagen ändrades. I båda fallen är strukturanalys ett jättebra verktyg för att ge alla människor mer lika möjligheter.

Fråga: ” Det är bara inte dem man har på sig just nu” Ge mig ett exempel där någon i historien har haft på sig andra ”glasögon”?Konstigt att det alltid heter ”men just nu fokuserar vi enbart på ditten eller datten….”

Svar: Några väldigt kända exempel

Kapitalet av Karl Marx (använder klassglasögon)

I have a dream-talet av Martin Luther King (använder rasglasögon)

Kris i befolkningsfrågan av Alva Myrdal (använder familjeglasögon)

Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell (använder sexualitetsgalsögon)

Eating Animals av Jonathan Saffron Foer (använder djurglasögon)

Man har alltid på sig någon form av glasögon i allt man gör, men det blir tydligast i såna här uppenbart politiska verk. Inte ens jag, som skriver mycket om feminism, tänker på genus hela tiden.

Fråga: Varför tror du det finns ”manliga” näthater från första början?Jag som man har blivit påhoppad nu dagligen i media, av just kvinnliga journalister. I 13 år har jag fått skit för att jag är man. Jag kan inte längre surfa in och läsa nyheter utan att bli kallad manslem, potentiell våldtäktsman, pedofil, förtryckare, djur, kåtbock, vit kränkt man (…) Jag har försökt själv många många gånger att föra en debatt med dessa kvinnor utan lyckas. Antingen svarar dom inte, eller så säger dom att man ska dra åt helvetet. Så efter 13 års tid med försök till debatt, vad ska män göra istället Nina? Sitta tysta?”.

Svar: Här är det naturligtvis svårt för mig att veta exakt vad det är du har gått igenom. Jag antar att eftersom inte ens de allra kändaste svenskar figurerar i media varje dag, är det här inte personliga påhopp du pratar om, utan generella. Du vill peka på att män som grupp i media ”får skit” av kvinnor som grupp. Men andra ord: du sätter på dig genusglasögonen och tycker dig se ett strukturellt problem. Det här handlar inte om individer som slumpmässigt beter sig dumt. Det är en könsfråga.

Jag kommer dock inte till samma slutsats som du. Jag tror att det i det här fallet handlar mycket om makt, snarare än om kön. De kvinnor du talar om tillhör en mediaelit, de kan som du säger uttrycka sig fint, har breda plattformar att prata från, och kan dessutom välja vem de ska besvara. Jag fattar att det kan vara otroligt frustrerande när man inte håller med. Inte minst om man själv känner sig maktlös. Då är det inte alls kul att höra av de här mäktiga personerna att man är så himla priviligerad, bara för att man är man.

Själv är jag varje dag glad över att jag har en blogg där jag kan skriva svar på sånt jag läser i tidningen. Men jag skulle inte säga att det är mitt kön som har gett mig den möjligheten, utan snarare klass, utbildning osv. För mig är lösningen på det problemet solklar: minska klyftorna i samhället. Ge fler chansen att utbilda sig, sprid makten, så minskar frustrationen. Tills dess ska man naturligtvis inte sitta tyst, utan som du och jag gör nu lägga fram sina åsikter och försöka förklara vad man menar. Att hota och trakassera enskilda individer kommer aldrig att ändra på systemet.

Fråga: Varför det är fler kvinnor som blir påhoppad av män är för att dessa kvinnor skriver illa om gruppen män. När var senaste gången du Nina såg en man kalla alla kvinnor för pedofiler, förtryckare, djur osv osv?

Svar: Jag kan inte minnas att jag har hört motsatsen heller, alltså att någon har kallat ALLA män för pedofiler, förtryckare eller djur. Du själv drar ju många slutsatser om kvinnor som grupp i din kommentar, och det är väl motsvarande vad feministiska debattörer brukar göra om män som grupp. Det är varken konstigt eller otrevligt tycker jag.

Jag tycker aldrig att man ska låta en människas grupptillhörighet vara viktigare än hens person. Det är därför jag är feminist från början, för att jag inte tycker att ”män” och ”kvinnor” är på ett visst sätt. Oavsett om det handlar om statsministerskap eller pedofili.

Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor!

51 Replies to “Några svar”

 1. Om inte det här var svar på tal så kommer jag nog aldrig höra ett sådant. Underbart svarat, inte minst alla dessa glasögonexempel du kan rada upp. Och en stor eloge för att du svarar så sansat, själv småkokar jag hela tiden när jag läser frågorna.

 2. Sturkturanalys kan vara bra. Men den kan också vara dålig. Ett grundläggande problem i den svenska diskussionen är att så mycket av strukturanalysen är undermålig – den når inte upp till grundläggande krav på akribi eller seriositet. Och varje sådan undermålig strukturanalys underminerar metodens legitimitet. Som här.

  Genusanalys är alltså ett verktyg, eller ett par glasögon om man så vill, som vi kan använda för att kolla på ett problem.” Konstigt att detta ”verktyg” alltid vinklas så att män är problemen och kvinnor offer.

  Svar: Det beror på att i de allra flesta fall är det precis så. Eller snarare, de patriarkala strukturerna är problemen och kvinnor faller i störst utsträckning offer för dem. Exempelvis har män som grupp mer makt än kvinnor, bättre lön, och blir utsatta för våldtäkt eller våld i en nära relation i mindre utsträckning. Det finns dock exempel på när det är tvärtom. Tidigare gavs exempelvis alltid vårdnaden om barn till mamman vid en separation, och barnbidraget tillföll också mamman. Genom att sätta på sig genusglasögonen insåg lagstiftarna att det inte var rättvist mot pappor, och lagen ändrades. I båda fallen är strukturanalys ett jättebra verktyg för att ge alla människor mer lika möjligheter.

  *
  Ovanstående svar är inte, vill jag påstå, seriöst. Det är inte sant att lagstiftarna satte på sig några genusglasögon och ändrade lagen om vårdnad. Man satte på sig glasögonen ”barnets bästa” och ändrade reglerna, men det skedde innan genusanalysen nådde Helgeandsholmen. Även när det gäller barnbidraget vore det fint med en referens till hur lagstiftningen ändrats till följd av genusanalys. Jag tror inte att det finns någon sådan referens nämligen.

  Det här menar jag är ett generellt problem. Många verkar tro att strukturanalys är något som vem som helst kan ägna sig åt, litet på samma sätt som att laga mat. Men en god strukturanalys är komplicerad, den kräver teoretiska verktyg som bedömaren faktiskt lärt sig behärska.

  Ta t.ex. de slafsigt framförda statistiska fakta som används ovan. Frågan var varför män alltid skall betraktas som problemet och kvinnor alltid skulle få spela offerrollen. I svaret på denna fråga undviks skickligt ett antal faktorer som jag tror många betraktar som centrala livsvärden. Strukturerna innebär nämligen att män dör tidigare än kvinnor, att män får sämre kontakt med sin barn än kvinnor och att män oftare hamnar i missbruk, kriminalitet, och inkapaciteras, än kvinnor. Det här tror jag många betraktar som rejäla nitlottar i strukturlotteriet. Men de riktiga nitlotterna – tidig död? – nämns inte. Istället fokuseras på pengar. Makt. Varför skulle makt vara viktigare än ett långt liv och en god kontakt med barnen? Det framstår som en väldigt manlig värdeskala.

  Och så är det kriminalstatistiken. Den används i citatet ovan på ett så missvisande sätt att det gränsar till det falska. Män är överrepresenterade i alla andra brottsofferstatistiska sammanhang än våldtäktsstatistiken. Män mördas, utsätts för mordförsök, och misshandlas tills de blir grönsaker på en institution betydligt mer än kvinnor. Våldtäkt är förvisso ett vidrigt brott. Men är det så vidrigt att en överrepresentation av kvinnor i denna statistik skall anses värre än mäns överstatistik i all annan statistik, inklusive mord och dråp? I think not.

  ”Jag tycker aldrig att man ska låta en människas grupptillhörighet vara viktigare än hens person.” Ja men i så fall kanske du skall låta bli att över huvud taget tala om t.ex. kvinnors löner. Kvinnor har inte lön. Däremot har Nina Åkestam lön (hoppas jag). Om Nina Åkestam har sämre lön än en manlig eller transkollega för att hon är kvinna är det diskriminering och fel. Om 10 000 kvinnor har lägre lön i genomsnitt är det inte säkert att det är fel. Det kan också bero på att kvinnor har gjort andra livsval, någonstans på vägen, och det kan faktiskt vara så att dessa livsval inte är predestinerade av strukturer.

  Här kommer en möjlig förklaring: Kanske skulle en analys visa att kvinnor inte värderar pengar och makt lika högt som män, utan istället föredrar att sträva mot andra värden? Om det är så, har jag svårt att se, att det är kvinnorna som är förlorare.

  1. Bara en kort kommentar till det sista du skrev här.
   Men att ALLA kvinnor ska behöva ”lida” för att kvinnor som grupp generellt värderar andra saker än män som grupp (oavsett vad det nu beror på) och därmed motivera att kvinnor ska generellt ha sämre lön än män, det känns ju inte riktigt rättvist. Eller att ALLA (eller ja, inga) män inte ska få ta ut lika mycket pappaledighet som mammor pga att män som grupp generellt har andra värderingar än kvinnor som grupp där pengar och makt står högre i kurs.
   Dessa är strukturer som iallafall jag väldigt gärna vill ändra på så att alla har samma möjligheter att själva få välja vad som passar dem bäst, snarare än att inte göra något åt det och motivera det med att ”men ni som homogen grupp har det ju så mycket bättre än vi som homogen grupp” (utefter vad man själv anser är bättre).

  2. Hej Ari! Tycker att du fått svar redan av Nina Åkestam, när jag har debatterat med någon brukar jag gå tillbaka och kolla på var min debattmotståndares bästa argument ligger och sen försöka tolka den personen välvilligt. Om du skulle göra det också så kommer du kunna se några fler poänger i hennes resonemang. Med en sådan attityd kommer också dina argument och din (eventuella) smärta tas på större allvar. När du frånkopplar dig själv och svartmålar andra så målar du också in dig i ett hörn och gör dig själv till någon som står utanför och långt ifrån andra människor. Det är tråkigt och ger en snedvriden och depressiv bild på världen. Jag skulle kunna gå in i sakargument (mäns våld drabbar andra män) men jag tror att det stora problemet är att du har bestämt dig för att du inte har med mig, Nina Åkestam eller med människor med liknande åsikter att göra.

  3. Anna: Jag håller helt med förstås. Varje kvinna, man eller transperson har rätt att bedömas som individ. Om någon särbehandlas pga kön eller för den delen för att hen inte vill betraktas utifrån den binära könsanalysen så är det diskriminering som ska motverkas. Det görs idag är brott, för övrigt. Jag kan inte se att det finns en struktur som gör att ALLA kvinnor ska ha sämre län än ALLA män. På min egen arbetsplats, en stor bank, är den högsta chefen kvinna. Hon tjänar nog 20 gånger mer än jag som är man. (Hon är dessutom värd varenda öre.)

   Truth: Det där var ju bara litet mesigt gnäll så det finns väl inte anledning att kommentera. Jag citerar skribenten utförligt och tar hennes argument på allvar. Jag har förstås inte svartmålat någon. Tramsigt.

  4. Att män som grupp också drabbas av en massa problem är väl inte ett argument mot genusanalys, snarare tvärtom? Men dygnet har ett begränsat antal timmar och jag hinner inte engagera mig i alla frågor. Det betyder inte att de inte är viktiga, bara att de måste ligga på någon annans bord. Den som vill jobba för att motarbeta de patriarkala strukturer som tvingar in män i en begränsande norm där de slår ihjäl varandra och inte får kontakt med sina barn har naturligtvis mitt fulla stöd.

  5. @Nina, strukturerna som skapar de nämnda problemen kanske inte alltid i första hand är patriarkala. De kan vara det, men att ett visst kön är missgynnat i viss statistik kan vara av andra orsaker. Det är helt rätt att ha genusglasögonen på ibland. Liksom klassglasögon o.s.v. Problemet är att många ”genusexperter”, ”klassexperter”, ”marknadsekonomiexperter” (och andra) skulle behöva byta glasögon själva ibland. För att få en helhetsbild liksom. Sanningen ligger ofta inte i vad du ser genom ett par av alla dessa ”glasögon” utan i vad du skulle se om du kunde ha alla på dig samtidigt. Tycker förvisso att du brukar kunna se ur olika synvinklar men ibland så är även du väl snabb att förklara orättvisor i samhället som genusrelaterade. Men visst, bland är det såklart på det viset och det är, som du skriver, svårt att täcka in ALLT i ett inlägg.

  6. Nina
   Så du är alltså helt för att det ska finnas Maskulinister i media och politiken antar jag?

  7. ARI: Jo, men istället för att försöka kunna prata med Nina om strukturer så tycker du att din tolkning av strukturer är den korrekta (istället för någonting mitt emellan er, eller en legering av perspektiv såsom sker ifall man är lite mer öppen). Att du tycker att detta är tramsigt är ett bevis på att du är ovan att tänka i nya banor. I mina ögon är det ett tecken på bristande tankeförmåga. Tankeförmåga är plastisk och går att träna sig i och ovana tankar är en bra väg. Kram

  8. Truth:
   Legering… Plastisk… Tillåt mig småle. Jag läste just en, för den tiden – alltså alldeles nyligen i historisk tid – högaktuell rasbiologisk skrift anno 60-talet och tyckte mig se likaledes trams gömmas i pajasvokabulär. Lägg av. Vem tror du att du lurar?

  9. ”Liv”: Ditt svar understryker min poäng från innan. Att kalla saker för tramsigt utan att förstå vad någon menar är tecken på en hjärna som (för tillfället) är väldigt låst. Legering är en vanlig metafor från smide, det betyder ihopsmältning. Plastisk är en term som brukar användas för att beskriva att hjärnan är formbar. (googla orden plasticitet och hjärnan om du inte tror mig). Din hjärna är formbar och du behöver inte prata på det där viset när du inte förstår saker. Du borde ta in andras perspektiv och påverkas. Då blir du också gladare, och det är ett löfte. Kram

 3. Otroligt bra, strukturerade, sansade och nyanserade svar på frågorna, önskar jag kunde göra det på samma sätt själv! Det är inte helt lätt att inte spåra ur och kunna hålla sig så saklig som du gör i diskussioner som i den ovan, jag hade nog garanterat inte klarat det. Så tack för att du ger lite verktyg och sätter ord på det en själv vill ha sagt när man själv hamnar i liknande diskussion men känner att det är svårt att diskutera med någon som har så annorlunda bild av problemet och sättet att argumentera på!

 4. Bra svarat, Nina. Många bra poänger. Vill samtidigt säga att även signaturen ARI här ovan har vissa poänger.

  Kan det inte vara så att människor av olika kön GENERELLT värderar saker olika? Varför skulle generella skillnader mellan könen behöva vara ett problem? Det förklarar ju dock bara GENERELLA skillnader, att en grupp är överrepresenterad i viss statistik o.s.v. Det innebär inte att alla individer inom det ena eller andra könet värderar just det som anses ”könstypiskt” högst. Vi människor är turligt nog lite mer komplexa än så. Problemet är när människor tror att alla individer MÅSTE vara på ett sätt för att de tillhör den ena eller andra gruppen. När en kvinna inte tillåts göra något endast på grund av att hon är kvinna eller en man anses olämplig bara för att han är man.

  De människor som tror att ALLA individer måste vara på ett visst sätt enbart beroende på könstillhörighet är förvisso ganska många, tyvärr. Samma sak gäller människors sätt att se på etnicitet, sexuell läggning, klasstillhörighet eller en sådan sak som om du bor i en storstad eller på landsbygden. Jag anser att det inte är särskilt genomtänkt att tro att människor oavsett ovanstående gruppindelning ska tycka på exakt samma sätt och bete sig likadant i alla situationer. MEN att det finns generella likheter mellan individer i dessa grupper är inget vi behöver blunda för. Det är inte när vi ser skillnader mellan t.ex könen som vi får problem, det är när vi inte tillåter någon att bryta mot vår bild av hur en man eller kvinna ska vara som vi är fel ute.

  Med det inte sagt att det inte finns orättvisor p.g.a kön. Absolut finns det massor av orättvisor. Men jag menar att statistik väldigt lätt kan leda till fel slutsatser och att den aldrig visar hela den komplexa bilden. Drar vi fel slutsatser gör vi också fel åtgärder för att komma till rätta med problemet. Det gäller inte bara feminism, det gäller allt här i livet.

 5. Tack Nina för att du orkar!
  Carls typ av kommentar är ju en sådan som så tydligt visar att han inte vill/kan/orkar förstå, och trots det tar du dig tiden att på ett så värdigt och vänligt sätt bemöta den. Jag vet inte hur många gånger jag själv enbart suckat inför hans typ av resonemang och tänkt att det inte är någon idé att ens försöka förklara. Just den här egenskapen som du har, just den är vad som skulle göra dig fantastisk inom politiken. Gör klart din forskartjänst men efter det – stanna inte på universiteten – gå ut i världen. Du har orken att göra skillnad. Och du behövs så förtvivlat mycket. Mot Rosenbad!

  1. Mera manshat i media enligt dig. Lycka till i samhället med den unkna manssynen hörru.

  1. Det bevisar min poäng ännu mera tackar. Det fanns alltså inge glasögon som i denna debatt fast det omvända. Grattis. Bättre lycka nästa gång.

 6. Nina Åkestam, snart 30 år, handelsdoktorand från extremt gynnsamma förhållanden men med en analysretorik blott värdig en bullrig andraringare.
  Har du inte ännu inte förstått, att din och dinas smala vulgärmetod att resonera bara skapar split? Du når ut till den grupp du tror att du kan göra karriär genom, men vore det inte mer intressant att verkligen åstadkomma ett resultat? På riktigt. I de övriga 90 procenten som utgör sveriges befolkning.

  Jag citerar en klokskap, som en människa långt mer genomtänkt än du, jag, och de flesta andra har formulerat i sitt pågående livsverk:

  Du som är ideologisk feminist, kan det vara så att din kamp egentligen handlar om att du ska få leva ditt liv som du vill? Att du ska få ha en rollfördelning eller ett personligt uttryck i din vardag som passar dig, utan att bli skambelagd från omvärlden? Denna kamp kan jag stödja dig i! Du har rätt att leva som du vill. Du har rätt att gå utanför rådande normer.
  Däremot har du inte rätt att kräva att alla andra anpassar sig efter din vision. Den trenden slutar här, och den slutar nu.

  Närkärlek, och inget annat, vad du än tror.

 7. ”Det är mycket möjligt att män och kvinnor attackerar på olika sätt. Eftersom UG fokuserade på just mäns attacker på kvinnor var det naturligtvis det som fick utrymme i det programmet.”

  Nu är fokus på att det ALDRIG har använts några andra glasögon, speciellt inga som gynnar män utan enbart trycker ner dom.

  ”Där lades det också fram fakta som visade att män faktiskt är överrepresenterade i det här sammanhange”
  Den faktan är inte trovärdig för fem öre, då det som sagt handlar om anonyma personer bakom en dator.

  ”men jag tycker nog att hot om våld är betydligt allvarligare”
  Enligt en kvinnas perspektiv ja, enligt mig är det självklart inte så, ingen mans heller för den delen. Det är en orsak till varför kvinnor sätter temat och inte män. Därav oförsvarbart att ha på sig dessa ”glasögon” 24/7.

  ” Det är sannolikt är anledningen till att UG valde just den här programvinkeln.”
  nej orsaken var för att det är feminister som sätter teamat, det är feminister som utsätts för hatet som enligt dig och andra feminister då på ett magiskt sätt ska vara värre. Sen handlar det inte om vem som har det värst, vi ska prata hat inte mäns hat mot kvinnor. Skärpning.

  ”Svar: Några väldigt kända exempel”
  Och var är glasögongen där kvinnor utsätts eller där män då ”gynnas” Detta bevisar bara min poäng, som även var min poäng från första början.

  ”. Inte ens jag, som skriver mycket om feminism, tänker på genus hela tiden.”
  men fortfarand gör du det bara på ett konstant sätt, kvinnan som offer och mannen som norm (enbart enligt feminister)

  ”. Det här handlar inte om individer som slumpmässigt beter sig dumt. Det är en könsfråga.”
  Nina du skojar med mig nu? Du påstår alltså att det på något magiskt sätt skulle vara ok att trycka ner män som grupp bara man skriver alla män istället för en enskild. Nej du det är inte ok. Någon gång måste även du våga se att näthatet föds av dessa kvinnor som likt dig är feminister. Det är inget konstigt att dessas kvinnor får hat riktade mot sig. Vågar man bara ta tag i frågan så…

  ”Inte minst om man själv känner sig maktlös. Då är det inte alls kul att höra av de här mäktiga personerna att man är så himla priviligerad, bara för att man är man.”
  jag struntar i om dom har sina åsikter, att skriva vita kränkta män när man har annan åsikt, att skriva att alla män är pedofiler, kvinnohatare, förtryckare osv osv är inte ok. Om man nu ska vara feminist får man ta och lära sig debattera på ett normalt och intelligent sätt. Vad löser det att spotta på män? Ignoransen du har i dessa frågor är också en forma av dålig manssyn. En ignorans som bara skapar mera hat. För vad du säger precis likt alla andra är att ”sitt tyst och ta hatet”. ” eller arbeta för en mindre klassamhälle som tar 2098 år och ändra din politiska inställning enbart för att få bort kvinnor som hatar i media” Nej du det ska inte behövas, Skärpning.

  ” Att hota och trakassera enskilda individer kommer aldrig att ändra på systemet.”
  Att hota män i sina tidningar löser inte heller något. Och gissa vem det var som började. Vad dessa hot skulle kunna gjort är att vi tar upp debatten om hat som kommer från media. Men icke, här ska feminister sätta ett offertänkande på hela debatten och vi är tillbaka på ruta ett.

  ”Du själv drar ju många slutsatser om kvinnor som grupp i din kommentar”
  Nej absolut inte. Det jag säger är att feminister gör så då drar inte jag kvinnor över en och samma kam. Och det finns inte en ända feminist som skriver för en tidning som uttryckt sig dåligt om män. Faktum.

  ” Det är varken konstigt eller otrevligt tycker jag.”
  Kom tillbaka om 13 år hörru, när du hört att kvinnor är dåliga mammor, pedofiler, vi borde hugga brösten av dem, ut med dom ur samhället, dom är djur som inte kan bete sig etc etc.
  Även där kan du inte dra några paralleler till det jag skrev.

  ”Jag kan inte minnas att jag har hört motsatsen heller, alltså att någon har kallat ALLA män för pedofiler, förtryckare eller djur”
  Svaret är enkelt. Du gör såhär, du surfar in på en sida jag hitta som är jättebra. Den heter google, sök på ”manshat i media”
  Du kan även söka på genusnytt enskillt på manshat i media. Som sagt det är en orsak till varför den sidan har flera tusentals besökare.
  Om du nu arbetar med ”genus” och inte vet om manshatet i media får mig att tvivla på dig. Du gömmer något.

  Inget illa menat men detta var nog dom sämsta svaren jag sett.
  Denna ignorans föder bara mer hat.

  1. Alla som svarar ”carl”: det här är inte samma Carl som skrev igår. Det märker man på språket, men också eftersom personen inte angett samma mailadress (den här är fejk, det var inte den andra). Fejtadresser är emot reglerna på det här forumet. Jag låter kommentarerna stå kvar nu eftersom så många har svarat, men jag vill att ni som skriver ska veta att jag har koll. och tycker att det är dålig stil att sno någons identitet, när den personen (i det har fallet den först Carl) faktiskt verkar vara intressrad av en riktig diskussion.

 8. Så efter allt blivit sagt så står vi kvar vid att Nina försvarar manshatet med ignorans, genom att skriva som PRECIS ALLA ANDRA. ”Jag känner inte till något manshat. Men ändå ska arbeta med genus och vara feminist. Man häpnar.

  Vi har enbart kvinnor som sätter agendan för vad som är värst och vem det är mest synd om.
  Vi har kvinnor som ska bestämma vad som är rätt och fel, vems åsikter vi ska ta upp.
  Att fortsätta ignorera hatet dessa kvinnor spyr ut sig i media kommer bara leda till mera hot och hat.
  Nina du är feg, finns inget annat med det hela, du varken vill eller har satt dig in i mansproblemen, men ändå tror du dig ha rätten att definiera samhället utefter.

  Detta gäller alla kvinnor som skrivit här inne. Ingen verkar ha intelligens nog att våga släppa offerrollen.
  Som sagt, det är fortfarande inte någon som har kunna svara på Varför dessa män hatar från första början.

  Lycka till med näthatandet tjejer!

  1. @Carl: för tydlighetens skull tillåter jag mig själv att klippa och klistra lite i dina kommentarer som ninas bloggpost bygger på, jag hoppas nämligen att du kan räta ut ett frågetecken jag har angående det du skrev.

   ”Jo kvinnor näthatar precis lika mycket som män. Kvinnor näthat genom att attackera på andra sätt, tex genom att ge sig på någons kukstorlek, sociala status, vikt, sexuell läggning, utseende osv. Män gör det på det sättet dom tror tar mest, genom att hota om våldtäkt. ”
   och sedan
   ”Så efter 13 års tid med försök till debatt, vad ska män göra istället Nina? Sitta tysta?”

   jag hoppas verkligen att jag missförstår dig här, men jag har funderat på vad du egentligen menar när du frågar vad män ska göra ”istället”. syftar du på istället för de tidigare nämnda våldtäktshoten? det skulle i så fall innebära att frågan du ställer till nina är vad män ska göra istället för att (våldtäkts)hota (dessa offentliga) kvinnor?

   svaret på det är i så fall lätt: ungefär det mesta! och absolut mycket hellre sitta tysta, ja. det ska alla göra istället för att hota. varför är hot ens ett alternativ för dessa män? även du skriver alldeles ovanför att ”(…)det kommer leda till mera hot(…)”. varför hot? varför varför varför hot? jag förstår över huvud taget inte var det kommer in i bilden? varför tror du det?

   tanken på att dela jordklot med människor som tycker att ett logiskt nästa steg, när argumenten tar slut eller orken tryter, är att hota de med annan åsikt, är inget annat än skitläskig!

   it’s so easy to hate, it takes guts to be gentle and kind, som smiths sjöng. guts och freakin tålamodlåd, något jag tycker att nina visat när hon försökt svara på dina frågor. du å andra sidan passar på att nedvärdera alla kvinnor som skrivit här. om kommentaren ovan är ett exempel på hur dina 13 år av försök till debatt sett ut, förstår jag därför att det inte gått så bra. du gör nämligen ett bra jobb med att inte verka intresserad av själva diskussionen.

  2. @Sofia Kunde inte sagt det bättre själv! Tack för den kommentaren, den behövdes!

 9. Jag blir så glad och stolt när jag läser dina svar; sakliga, intelligenta och värmer i själen! Men hjälp, man blir ju lite mörkrädd av vad för människor det finns där ute…

  1. Jag blir direkt misstänksam när jag läsar ”Michaelas” ”Malins” ”Petronellas” ”Annikans” och andras själlösa tonårsinlägg. Är det nån slags positiv-bot som sitter och generarar lallar-support, eller är det helt enkelt Ninas kompisar som försöker väga debatten? Tämligen substanslöst är det i alla fall. Hur det än är, försök kämpa till er lite trovärdigare nick.

  2. Jag kan förstås inte veta vilka alla andra som kommenterar här är, eller vilken relation de har min Nina. Men för egen del så är vi inte, vänner har aldrig träffats eller haft någon som helst kontakt med varandra. Jag är inte heller en ”själlös tonåring” (vad nu det är, men är åtminstone en bra bit förbi tonåren). Ändå tycker jag att det här inlägget var fantastiskt bra skrivet. Är det inte lite fånigt att framställa alla som, till skillnad från dig, gillade inlägget, som antingen dumma eller vänner till skribenten? Det gör ju att du själv framstår som inte vidare trovärdig.

 10. Riktigt bra skrivet! Eloge till dig för att du tar dig tid att faktiskt svara på de kommentarer du får från personer som inte delar dina åsikter och förklarar hur du tänker. Det går förstås inte få alla att hålla med, men jag tror att det är det absolut bästa sättet att bemöta kritiker på.

  (Sen så kommer det väl tyvärr också alltid att finnas folk som väljer att inte läsa det du faktiskt skriver och fyller kommentarsfälten med hat och påhopp av olika slag. Men det är en annan sak.)

  1. I Hannas och Nina Åkestams värld finns bara en föreställning – den räta feministiska. Om folk i allmänhet, män i synnerhet, brinner upp mitt på sergels torg, så är det ”so what” om det inte passar in i retoriken. Hanna, du fattar antagligen inte ett spår av vad jag menar och det är det som gör att vi alltid kommer sitta och tjabba på meningslösa forumtrådar i eviga tider. Den onyanserade ”jämlikhetskamp” ni bedriver skapar bara mer polarisering än den ni förment bekämpar. Förstå det. Jag kan sanningsenligt säga att er typ av begreppsvärld skapade mig/oss. Och vi kommer aldrig försvinna.
   / Nätkärlek, L

  2. Hej Liv (om det nu är ditt riktiga namn),

   Funderade länge på om det var lönt att faktiskt svara dig, men beslöt mig för att trots allt göra det. Och med all respekt så skulle jag uppskatta om du faktiskt läser det jag skriver.

   Jag är lite nyfiken på var i någon av mina kommentarer som det står att jag struntar i att människor brinner upp? Och varför jag i så fall inte skulle bry mig om det? Och tycker du, i ärlighetens namn att det är ett seriöst och relevant argument? (Såvitt jag vet så bränns det inte speciellt många män på Sergels torg)

   Jag får förmoda att du använder ”nätkärlek” ironiskt, för jag kan inte spåra speciellt mycket kärlek i det du skriver. Dina argument har, vad jag kan se, hittills bestått a) påpeka att din meningsmotståndare kommer från ”extremt gynsamma förhållanden” b) kalla meningsmotsåndare för ”vulgära” ”själlösa tonåringar” och c) hävda att jag och andra hatar män och andra saker som ingen av oss någonsin påstått och d) ifrågasätta om de som kommenterar överhuvudtaget är verkliga personer. Tycker du verkligen att det är bra sätt att få fram din åsikt på?

   Jag tror inte heller att vi kommer att komma överens. Och det får väl vara okej. Men om du faktiskt vill övertyga mig eller någon annan om det du tycker är det kanske inte en jättebra taktik skriva inlägg av den typen som du skrev här ovan. Bara ett tips.

   Nu tror jag visserligen inte att du faktiskt kommer att lyssna eller ta till dig det här, och antagligen kommer jag väl få ännu ett svar som beskriver hur dåligt påläst, naiv eller ond jag är. Men jag kan ju hoppas iallafall!

   Nätkärlek på riktigt till alla som tar sig tid och ork att argumentera, svara och förklara era åsikter. Det gör att jag inte helt tappar hoppet om mänskligheten!

  3. Hej Hanna.
   Givetvis är inte Liv mitt riktiga namn, lika lite som jag tror att Hanna är ditt.
   Men nu sitter du alltså tämligen arrogant där i din lilla kammare mitt i natten och börjar med att berätta om den stora ansträngning du bemödat för att möta mig. Respekt? Kom igen, det är ju inte ens ödmjukt.

   Du verkar gilla lista saker, men jag tror att du gör det mest för att hålla ordning på ditt eget snack. Här är en kort kontring.

   a/. När den dagen kommer, och den kommer , då fattar alla att jämlikhetsfrågan bygger på att man- och kvinnofrågorna måste hanteras parallellt. Genusdebatten är ju faktiskt bara larv.

   b/. Det, finns inget b.

   Närkärlek, ingen ironi.

  4. Liv, din diskussionsteknik är ju lite lustig. Först anklagar du folk för att inte veta vad de pratar om, sen besvarar du inte de frågor som riktas till dig. Hur ska man kunna ta dig på allvar då?

 11. Klokt och välformulerat som vanligt, Nina.
  Kan man få slänga in en fundering här kanske? Hälften av världens befolkning är ju lite bättre på något än den andra hälften, oavsett de är män, kvinnor, grönrandiga, har ludna armar eller någon annan oväsentlig sak. Om man tänker meritokratiskt. Varför är vi så rädda för det? Förutom i höjdhopp och liknande. För när man inte vågar vara meritokratisk så är fältet öppet för nätokrati på valfri grund. Som när SD vill att en viss etnicitet ska ge företräde. Man förstår ju iofs deras rädsla för de är inte många som skulle klara en mer meritstyrd granskning. Precis som alla invektivekvilibrister på nätet tex.
  Kan då de olika perspektiven att analysera ifrån bidra till fortsatt ‘vi&dom’-byggande? Eller är det så att den röda tråden i alla de tal du nämner är att de kräver att varje människa bedöms efter sina gärningar istället för hudfärg, läggning, ekonomisk ställning etc?

 12. Hej Nina!
  Vill bara påpeka, vad gäller att du inte kan påminna dig att du hört någon kalla alla män för djur, att det för flera år sedan visades ett granskande reportage ”Könskriget” i SVTs Dokument inifrån. I trailern, som visades massor av gånger i tv på bra sändningstid, yttrade ROKS ordförande Roks ordförande Ireen von Wachenfeldt orden ”Män är djur”.
  Jag tror att detta, tyvär, kan ha bitit sig fast starkt i många mäns medvetande och format deras bild av feminism. Att skuldbelägga väcker ju ofta en känslomässig motreaktion och von Wachenfeldts uttalande var, om än taget ur sitt sammanhang, väldigt olyckligt. Just de orden fick ju en enorm exponering då de fick representera hela programmet i trailern.
  Klipp finns på Youtube. Tack för bra blog

  1. Jo det har du så klart rätt i. Men hon sa inte ”alla män är djur”. Det är en skillnad som jag kommer att fortsätta påpeka, eftersom den visar på strukturtänk. Kanske hårklyverier, men jag tycker att det är vktigt.

 13. Vill inte hålla på med hårklyverier, och jag är på din sida i den här debatten Nina, men vad är det för skillnad på att säga ”män är djur” och ”alla män är djur”?

  1. Vi är alla djur. Män, kvinnor, alla. Vad är problemet? 😉

  2. jag menar att när man säger ”män” eller ”kvinnor” är det mindre specifikt. Lite som att säga ”människan fungerar si eller så”. Det betyder inte att man menar varje individuell människa, utan någon slags tendens. Och till Mikael: jo i sak, men här menade hon det ju som något negativt, så jag förstår att om någon man tolkade hennes påstående som ”du är en lägre stående varelse än jag” kan han ha tyckt att det var dumt sagt.

  3. Jag förstod det, tänkte avdramatisera det lite bara. Tycker det spårade lite bland kommentarerna. Vilket är synd då all eventuell diskussion drunknar.

  4. å med att det spårade lite menar jag inte just Chest och Perrys kommentarer.

 14. Får jag förresten säga att jag tyckte det var lite konstigt med UG:s granskning, att de valde ett så … uppenbart spår, som det här med mäns hat mot kvinnor. Ja, det drar väl förstås mer press om man får fokusera på just sexuella hot, men trakasserier i övrigt är ju rätt jäkla onödigt också? Ebba von Sydow exvis har ju haft problem med en kommentator i en herrans massa år, en kvinna. Min känsla inför reportaget var mest att de valde en väldigt enkel utväg, som innebar ett minimum av research men maximalt med medieutrymme.

  Bra lästips fö: http://www.dn.se/debatt/europeisk-hederskultur-hotar-friheten-pa-natet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *