Hellre kvoterad än inkompetent

Det har varit mycket snack om feminism och näringslivet på senaste tiden. Så mycket att jag är benägen att hålla med Sandra om 2014 faktiskt verkar bli jämställdhetens år, i alla fall på teoretisk nivå. Det bubblar överallt, även i såna forum som bekvämt brukar undvika frågan. Hurra!

En sak som jag har funderat på extra mycket i svallvågorna av Spendrup-gate är det här med att kvinnor skulle tycka att det vore så himla hemskt att bli inkvoterade i olika sammanhang. Jag kanske är konstig, men jag tycker att det är värre att bli kallad inkompetent. För så blir ju logiken: om det saknas kvinnor på maktpositioner, och maktpositioner tillsätts enbart på kompetens och helt saknar inslag av positiv särbehandling av män, innebär ju det att jag, om jag inte har en maktposition, helt enkelt är inkompetent. Dum i huvudet. Jag fick visserligen samma skolresultat som killarna, jag gick visserligen på samma elithögskola med samma betyg och samma typ av jobb efteråt. Men på något sätt lyckades jag ändå inte tillgodogöra mig den kompetens som killarna gjorde. Vi gjorde precis samma saker men det fastnade inte hos mig, eller hos någon av de tiotusentals andra kvinnor som har gått samma utbildningar och jobbat på samma typer av företag. Kanske blödde vi ut den med mensen, vad vet jag.

Jag har blivit inkvoterad i en massa olika sammanhang, mer eller mindre tydligt. Alltså, folk har sagt något i stil med: vi behöver en person som kan det här och det här, och eftersom vi har så många män i sammanhanget redan vore det bra om personen också var kvinna. Annars hade jag inte haft en chans. För som samhället ser ut nu finns ofta inte alternativet för kvinnor att anses kompetent nog att ta jobbet. Det är kvotering eller inget alls. Och jag måste säga att jag varje dag i veckan tar ett intressant jobb på kvotering, så att jag får chansen att visa att jag faktiskt kan göra det. För vad än Spendrup och kompani påstår, så tror jag inte att kompetensen sitter i könet. Jag tror att jag och andra kvinnor kan göra ett precis lika bra jobb som män med samma erfarenhet och utbildning. Och om enda sättet att visa det är genom lagstadgad kvotering, då tar jag emot det erbjudandet med glädje.

12 Replies to “Hellre kvoterad än inkompetent”

 1. Det är väl ändå en stor skillnad på att bli ”inkvoterad” som talare på en konferens eller dylikt, genom en frivillig kvotering av organisatören. Eller att genom statlig lagstiftning bli inplockad i en företagsstyrelse som ägs av personer som då inte får utnyttja sitt eget kapital efter eget gottfinnande. Alltså innebär det att staten begränsar äganderätten. Så om du som inkvoterad tycker det är toppen är väl ganska ointressant. Du sitter ju i praktiken där på ett statligt mandat.

 2. Jag håller med om att 2014 är det år då jämställdheten kom igång på allvar. Allt fler personer tycker att det är hög tid att vi uppnår jämställdhet i samhället. Och jag skulle vilja uttrycka det som så att det är en förutsättning för vår överlevnad. Det är inte så att jag anser att kvinnor sitter inne med lösningen på alla problem utan jag menar att det blir så mycket bättre när det hanteras av människor med olika synsätt. Idag sitter ju i stort sett bara män i de stora privata bolagsstyrelserna och de är inkvoterade av sina manliga kompisar och de känner sen en stor press för att bli en ja-sägare. Min önskan är att kvinnor och män tillsammans ska belysa och ta ansvar för allt, och på alla områden, som sker i vårt samhälle. Tänk vilket lyft det skulle bli.

 3. Var hygglig och berätta för mig varför just kvinnor skulle kunna tillföra styrelsen någon speciellt. Såvitt jag begriper så är styrelsens uppgift att utse VD och att utveckla företaget långsiktig samt se till att företaget håller en lönsamhet som ägarna önskar.

  Vilka egenskaper besitter just kvinnor som skulle göra dom lämpliga till att sitta i styrelsen. För att kvalificera sig till ett styrelseuppdrag i ett börsnoterat företag bör man ha erfarenhet från ledande befattningar i andra börsföretag eller liknande.

  Eftersom det är få kvinnor som har den erfarenheten så blir det naturligt att det finns få kvinnliga styrelse-ledamöter. Egenskapen kvinna är helt ointressant
  Då skulle man lika gärna kunna hävda att det finns för få yngre, afrikanska invandrare, lågutbildade,buddister muslimer etc. Erfarenhet av och kompetens inom de områden som är av strategisk betydelse för företagen är det enda relevanta urvalskriteriet. Kön är relevant endast i två sammanhang varav idrott är det ena

  1. Det är vidrigt hur du på något sätt förklarar det faktum att kvinnor inte ges tillträde till maktpositioner på samma villkor som män med att kvinnor är inkompetenta. Nej, män blir redan inkvoterade, enbart på basis av att de besitter penis. Kvotering handlar helt enkelt om att even the playing field; kandidat 1 och kandidat 2 söker jobb X. Båda besitter likvärdig kompetens och erfarenhet. Kvotering skulle i detta fall innebära att personen av kvinnokön skulle väljas. Inget annat.

   Och nej, det är inte som att hävda att det finns för få yngre, afrikanska invandrare eller dylikt. Kvinnor är ingen minoritet, om du nu missat det. Hälften (drygt) av mänskligheten är av kvinnokön, Man är kvinna OCH muslim. Kvinna OCH afrikansk invandrare. Kvinna och yngre. Du bör seriöst ta dig en allvarlig funderare på hur du ser på kvinnor, det är rent ut sagt skrämmande.

   Det bevisas om och om igen att mäns och kvinnors insatser värderas olika enbart baserat på kön, och inte kompetens. T.ex. bedöms samma uppsats underskriven av ett kvinnonamn sämre än exakt samma uppsats skriven av ett mansnamn. Hur förklarar du detta? Är det återigen kvinnornas ”avsaknad av erfarenheter” som resulterar i detta?

  2. Kvinnor och män tänker olika och har inte riktigt samma sätt att hantera en uppgift eller ett problem. Vi har mycket gemensamt men tänker olika och är bra på olika saker. Vi är ca 50% män och 50% kvinnor på jorden och att då förvägra kvinnor rätten att vara med att bestämma verkar ju vara ren idioti. Om jag var ägare av ett företag så skulle inte jag bara vilja ha män i styrelsen. Det vore detsamma som att säga att jag vill bara ha ut 70% av vad styrelsen kan uträtta. ”Det räcker för mej”. Vilken styrelse tänker så. Med rätt sammansatt styrelse med i stort sett lika många kvinnor som män som har rätt kompetens så skulle mitt företag kunna nå en stark position i samhället utan att hamna på löpsedlarna för någon skandal. Kvinnor är inte satta att styra världen men det är inte män heller. Kvinnor och män ska tillsammans styra företagen, sköta världsproblemen men även ta hand om vardagen tillsammans för att på bästa sätt ha ett fungerande samhälle där vi tar hand om varandra på bästa sätt. Varför är vi inte där idag ?

 4. Pingback: Blue Coaster33

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *