Om man verkligen tror på reklamtester

Hur ska man då förhålla sig till det här testresultatet?

Enligt en mycket seriös och ambitiös undersökning (som The Brand Man skriver om här) gjord av Les Binet, chef for DDB Matrix, är alltså icke förtestad reklam väsentligt mycket mer effektiv än förtestad. 44% mot 71%.

Man kan antingen välja att ta till sig resultatet och inte förtesta sin reklam för att nå ökad effektivitet. Eller så kan man välja att inte tro på reklamtester och… Ehhh…

(Tack Elias Betinakis för tipset!)

UPDATE: Micco Grönholm, AKA The Brand Man, påpekar att undersökningen är baserad på data från nästan 1 000 kampanjer inskickade till IPA Effectiveness Awards, dvs (mer eller mindre) bevisat effektiv reklam.

2 Replies to “Om man verkligen tror på reklamtester”

  1. Att testa idéer är helt nödvändigt för att döda något som annars riskerar att bli intressant.

    Jag har tagit av hatten nu, började bli jobbigt att lyfta den hela tiden.

Comments are closed.